Inżynieria logistyki projektów i doradztwo

Inżynieria transportowa obejmuje wstępne planowanie oraz wsparcie na miejscu w celu zapewnienia perfekcyjnej realizacji projektu – nawet w przypadku nagłej zmiany okoliczności. Dzięki odpowiedniemu wstępnemu planowaniu i realizacji możemy uniknąć ryzyka i obniżyć koszty transportu.

keyboard_arrow_up
Odpowiedni ekspert w każdej sytuacji

Odpowiedni ekspert w każdej sytuacji

Wierzymy w złożoność i różnorodność naszej branży. Naszym podejściem jest wykorzystywanie najlepszych osób do Twoich wymagań. Nie wysyłamy inżyniera transportu do Twojego projektu. Podjęcie właściwej decyzji w przypadku wystąpienia problemów wymaga eksperta w danej sytuacji i towarze. Od ekspertów w zakresie obsługi przyczep hydraulicznych po kapitanów portów ciężkich ładunków, możemy zająć się wszystkimi aspektami ładunków projektowych. Oprócz dziesięcioleci doświadczenia w inżynierii transportu znamy wyzwania komercyjne.

Zakres naszych usług inżynieryjnych i konsultingowych

Zapewnienie bezpiecznych i wykonalnych transportów

Studium wykonalności
Oferujemy wycenę możliwości przewozu określonego ładunku i możliwych metod transportu oraz maksymalnych wymiarów i ciężaru ładunku przewożonego na określonej trasie.
Badanie informuje nadawcę o spodziewanym ryzyku i wyzwaniach związanych z transportem o nietypowych wagach lub wymiarach lub do odległych obszarów.
Zwykle przeprowadzane na wczesnym etapie, wyniki mogą również wpłynąć na ostateczny projekt ładunku lub metodę transportu.

Doradztwo transportowe
Rhenus wspiera Cię podczas procesu budowy – oceniając możliwości podnoszenia i mocowania ładunku na wczesnych etapach. Oceniamy również minimalne wymagania dla statków, dźwigów lub przyczep i opracowujemy alternatywne koncepcje transportu.

Opisy metod transportu
Kompilujemy i weryfikujemy instrukcje metod dla wszystkich rodzajów operacji.
Opis metody transportu to ustrukturyzowany dokument ilustrujący cały transport (lub jego części) w instrukcji krok po kroku. Zawiera na przykład urządzenia do podnoszenia, zabezpieczenia ładunku, oceny ryzyka i inne dokumenty. Nazywana jest również „instrukcją operacyjną”.

Zarządzanie jakością
Obecnie zarządzanie jakością jest jednym z podstawowych procesów w branży logistyki projektowej. Znajomość przewidywanych zagrożeń oraz wypracowanie procedur i metod utrzymania tych zagrożeń na jak najniższym poziomie są istotne dla stworzenia transportu bezpiecznego i efektywnego.

Idealne planowanie dla statku i ładunku

Plany sztauowania
Tworzymy wstępne i/lub końcowe plany rozmieszczenia dla Twojego transportu. Plany sztauowania dają przegląd ładunku na pokładzie statku, jak również planowanej pozycji sztauowania. Przedstawiają również różne widoki i pokłady statku wraz z informacjami o ładunku i zasięgiem dźwigu.

Układy podnoszenia
Układy podnoszenia są ilustracjami planowanego podnoszenia. Przedstawiają planowaną procedurę wraz ze szczegółowymi informacjami, m.in. możliwie najlepszy wysięg i zaplanowane urządzenia podnoszące oraz ilość dźwigów i poszczególnych ładunków na haku. Oceniają również mimośrodowy COG (środek ciężkości) i wysokość podnoszenia.

Układy mocowania
Zilustrowanie i obliczenie wymaganego zabezpieczenia ładunku dla konkretnego rejsu i/lub ładunku.
Zawiera informacje takie jak działające siły, planowane mocowanie / zabezpieczanie materiałów, metody oraz zasady i przepisy.

Symulacje dźwigów i przyczep
Są to ilustracje krok po kroku, na przykład operacji załadunku lub zawracania naczepy z ładunkiem ponadgabarytowym (OOG).

Ustalenia dotyczące cumowania
Ustalenia cumownicze i analizy cumownicze to studia podejścia i operacji cumowania, m.in. dla operacji ro-ro (roll-on/roll-off) lub specjalnych pomostów w celu zilustrowania planowanego układu lin i pozycji barki lub statku przy nabrzeżu lub podczas operacji statek-statek.

W tym raportowanie w czasie rzeczywistym

Kapitan portu
Kapitan portu lub super cargo / nadzorca jest konsultantem kapitana / starszego oficera. Będąc ekspertami w zakresie ładunku i poinformowanymi o przewidywanym załadunku, swoją wiedzą wesprą załogę statku podczas załadunku/rozładunku i zabezpieczenia ładunku.

Operator
Operator jest obecny na miejscu i pomaga w operacjach załadunku, rozładunku oraz w zarządzaniu ładunkiem podczas projektu.
Oprócz tego, że będzie odpowiedzialny za inżynierię transportu, to rónież będzie pełnić rolę w koordynacji transportu oraz magazynowaniu i rozładunku zgodnie z harmonogramem projektu klienta.

Operator przyczepy
Operator przyczepy napędza lub obsługuje przyczepy samobieżne lub steruje liniami osi i układem hydraulicznym w przyczepach wieloosiowych. Jest obecny podczas skomplikowanych transportów lub specjalnych wymagań placu budowy i odpowiada za załadunek / rozładunek przyczep z hydrauliką.

Weryfikacja trasy
Weryfikacja trasy ma na celu znalezienie lub opracowanie trasy transportu koncepcyjnego lub uprzednie wykonanie faktycznego transportu, z uwzględnieniem mostów, przewodów napowietrznych i innych przeszkód. Obejmuje to również promienie skrętu na trasie i później, podążanie za transportem po drodze w celu nadzorowania i dokumentowania transportu.

Weryfikacja załadunku / rozładunku
Obejmują one obecność statków lub miejsc pracy w celu sprawdzenia, czy operacja jest wykonywana w najlepszy możliwy sposób. Nasi eksperci nie tylko dokumentują przebieg operacji, ale także angażują się w nią, abyśmy mogli zapewnić sprawną i szybką operację przy minimalnym ryzyku.

Weryfikacja przed załadunkiem
Badanie to ocenia stan lub opakowanie ładunku przed załadunkiem, np. w celu uzyskania informacji na temat układania w stosy / zepsutego sztauowania przed załadunkiem lub sporządzenia raportu o stanie, jeśli jest to wymagane przez jakąkolwiek zaangażowaną stronę.

Weryfikacja szkód
Badanie uszkodzeń analizuje pełen zakres ładunków projektowych uszkodzonych po wystąpieniu incydentu.
Pełna dokumentacja i ekspertyza znajdują się w raporcie końcowym.

Masz pytania?

Nasz przedstawiciel udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji.

Skontaktuj sie z nami!
Dowiedz sie więcej o naszych rozwiązaniach
Dowiedz sie więcej o naszych rozwiązaniach

Dowiedz sie więcej o naszych rozwiązaniach

Rozwiązania dla branż - case study

Dowiedz się więcej!