Logistyka zintegrowana - zarządzanie procesami logistycznymi w systemie 4PL

Logistyka zintegrowana - zarządzanie procesami logistycznymi w systemie 4PL

Ciągła optymalizacja działań logistycznych wymaga innowacyjnych rozwiązań, dlatego coraz częściej korzysta się z pomocy narzędzi IT w celu usprawnienia takich procesów - jednym z nich jest 4PL, czyli logistyka transportu zintegrowanego.

Model 4PL jest znany na świecie od ponad 20 lat, ale dzięki rozwojowi nowych technologii coraz bardziej zyskuje na popularności, także w Polsce. W dalszej części tekstu dowiesz się, czym charakteryzuje się takie rozwiązanie i kiedy warto je zastosować.

 

Logistyka zintegrowana - definicja

4PL, czy też funkcjonujące w języku angielskim Fourth Party Logistics, to Integrator Procesów Logistycznych. System ten ma służyć do kompleksowej koordynacji wszystkich etapów logistycznych, od dostawców surowców po końcowych nabywców. Tego rodzaju integracja oznacza połączenie możliwości, zasobów i dostępnych technologii w celu zaprojektowania, zbudowania i realizacji najbardziej optymalnych rozwiązań dla całego łańcucha dostaw. Mówiąc prościej, to całkowity outsourcing logistyki. Co ciekawe, firmy zajmujące się 4PL nie przeprowadzają fizycznie procesów logistycznych, a jedynie zarządzają procesami realizacji dostaw przy pomocy przetwarzania informacji. Ich działanie nie byłoby możliwe bez systemów komputerowych i Internetu.

 

Jak funkcjonuje zintegrowana logistyka 4PL?

Działanie 4PL najłatwiej wytłumaczyć na porównaniu z innymi modelami zarządzania procesami logistycznymi. Model 2PL zakłada, że partnerzy logistyczni firmy wykonują jednostkowe usługi na rzecz klienta, ponosząc odpowiedzialność za jakość i terminowość swojego - w tym przypadku wąskiego - fragmentu całego procesu. Można tu zaliczyć np. przewoźników realizujących transport między punktami A i B według zakontraktowanych terminów i częstotliwości.

3PL to nieco bardziej kompleksowe rozwiązanie - operator może w nim wybrać typy i liczbę środków transportu pod zamówiony wolumen, włączając do pracy swoich pracowników (także sektor IT) i usługi magazynowania towaru. Z kolei model 4PL zakłada całkowity outsourcing logistyki, czyli oddanie jej w ręce Wiodącego Operatora Logistycznego (ang. Logistics Provider, w skrócie LLP), którego zadaniem będzie także zaplanowanie całego procesu i znalezienie najlepszych dostawców, gdyż firmy zajmujące się zintegrowanym zarządzaniem łańcuchem dostaw nie posiadają środków transportowych, centrów logistycznych i magazynów. Takie rozwiązanie pozwala często na obniżenie kosztów ponoszonych przez klienta. Zdarza się też, że współpraca z operatorem 4PL opiera się o zasadę “profit share”, w imię której przychody operatora zależą od uzyskanych oszczędności dla zleceniodawcy.

Zastosowanie Big Data w logistyce zintegrowanej

Optymalne zarządzanie w nowoczesnej logistyce coraz bardziej opiera się o nowe technologie. Interpretacja zwiększającej się ilości danych niekiedy wymusza na firmach nowe podejście do tego zagadnienia. Tzw. big data, czyli duże, różnorodne i zmienne zbiory danych są trudne do przetworzenia i analizy, ale jednocześnie mogą być niezwykle wartościowe. Poprawnie przeanalizowane mogą przynieść wiele wymiernych korzyści i przewagi nad konkurencją, szczególnie w tak złożonym i scyfryzowanym modelu logistycznym jak 4PL. Możliwość bardziej efektywnego prognozowania przepływów, zarządzanie zasobami ludzkimi, zapasami i transportem, optymalizacja tras i produkcji - to tylko niektóre z możliwych zalet szerokiego zastosowania big data w logistyce.

 

W jakich warunkach sprawdza się logistyka 4PL?

Zintegrowane rozwiązanie logistyczne w postaci 4PL najlepiej zdaje egzamin w przypadku transportów obejmujących operacyjnie znaczne obszary geograficzne. W takich sytuacjach potrzebne jest mocno spersonalizowane podejście do procesu: wybranie najkorzystniejszych środków transportu, wielkości przepływów sieciowych i wielkości wysyłek. Aby to skoordynować, istnieje możliwość stworzenia tzw. jednostek centralnych (ang. control tower), które będą nadzorować przebieg operacji z kilku miejsc.

Model 4PL wykorzystuje do tego najnowocześniejsze systemy IT w celu optymalizacji i produktywnego zarządzania. Pomaga w tym m.in. automatyzacja rutynowych czynności, co pozwala na jeszcze bardziej efektywne planowanie załadunków i tras, dobór wykonawców, zarządzanie zdarzeniami czy płynną komunikację i nieustanny przepływ informacji, np. poprzez platformę integrującą producentów, odbiorców oraz dostawców usług logistycznych.

Wybór dostawcy logistyki zintegrowanej - czym się kierować?

Aby kompleksowe zarządzanie logistyką mogło funkcjonować bez zarzutu, dostawca usług 4PL musi wykazywać się doświadczeniem i wiedzą, posiadać odpowiednie systemy informatyczne i narzędzia do optymalizacji procesów transportowych, umiejętność strategicznego planowania oraz koordynowania i zarządzania wieloma elementami procesu jednocześnie. Jeśli znajdziemy odpowiedniego operatora 4PL, który będzie potrafił koordynować dynamiczny i sprawnie funkcjonujący łańcuch logistyczny, możemy utorować sobie tym drogę do zbudowania i utrzymania wyraźnej przewagi nad konkurencją. Firma korzystająca z tego typu usług może liczyć na oszczędności przy jednoczesnym zachowaniu lub nawet podwyższeniu poziomu efektywności swoich przedsięwzięć.