ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវគោក ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវគោក

ដំណោះស្រាយការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវសម្រាប់អ្នក

យើងដោះស្រាយការដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកតាមផ្លូវពីចំណុចចាប់ផ្តើមទៅកាន់ចំណុចគោលដៅដែលអ្នកបានស្នើសុំ។ ក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មសកលមួយ ក្រុមហ៊ុន រីនុសកម្ពុជា បានរក្សានូវរចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញយ៉ាងទូលំទូលាយនៅទូទាំងទ្វីបផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយជាលក្ខណៈបុគ្គល និងសន្សំសម្ចៃឲ្យសមស្របទៅតាមទម្ងន់ និងបរិមាណនៃទំនិញរបស់អ្នក។

ជាមួយនឹងបណ្តាញអន្តរជាតិនៃការដឹកទំនិញតាមដីគោករបស់យើង យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជាច្រើនយ៉ាងរួមមានដូចជាតាមរយៈរថយន្តដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែន និងសេវាកម្មតម្លៃបន្ថែមផ្សេងៗទៀត។

keyboard_arrow_up
យើងធ្វើឲ្យទំនិញរបស់អ្នកផ្លាស់ទី

យើងធ្វើឲ្យទំនិញរបស់អ្នកផ្លាស់ទី

ដោយគ្មានការកំណត់ទំហំណាមួយ ក្រុមហ៊ុន រីនុសកម្ពុជាផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយដឹកជញ្ជូនមានភាពបត់បែននិងលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន។ ដំណោះស្រាយមានចាប់ពីលក្ខណៈជាក្រុម ដឹកទំនិញរួមគ្នា និងជាការដឹកជញ្ជូនជាផ្នែកៗ ឬការផ្ទុកពេញរថយន្តដឹកទំនិញ។ អ្នកអាចពឹងពាក់លើយើងខ្ញុំបានសម្រាប់ការធ្វើផែនការផ្លូវទៅកាន់គោលដៅដោយមាន និងគ្មានគំនូសតាង។ បន្ថែមលើពីនោះ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធគ្នាជាច្រើនមានដូចជាការគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូន សេវាកម្មគយ និងគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងដែលទាំងអស់សុទ្ធតែសមស្របជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។

ផលិតផលដឹកទំនិញតាមផ្លូវគោគជាច្រើនរបស់យើង

ការដឹកទំនិញរួមគ្នាជាក្រុម

ការដឹកទំនិញរួមគ្នាជាក្រុម

ក្រុមហ៊ុន រីនុសកម្ពុជា ផ្តល់ជូននូវការដឹកទំនិញរួមគ្នាតាមរយៈការចែករំលែករថយន្តដឹកទំនិញជាមួយអ្នកដទៃទៀតដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការចែករំលែកថ្លៃចំណាយទៅលើការដឹកជញ្ជូន។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវរបស់យើងសម្រាប់ទំនិញក្នុងបរិមាណតិចតួចរបស់អ្នក។
ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត
ការដឹកជញ្ជូនជាក្រុមទៅអឺរ៉ុប

ការដឹកជញ្ជូនជាក្រុមទៅអឺរ៉ុប

ក្រុមហ៊ុន រីនុសកម្ពុជាធ្វើការដឹកជញ្ជូនរួមគ្នាជាច្រើនតាមរថយន្តទំហំធំ និងជាមួយការដឹកជញ្ជូនវាឲ្យទៅដល់គោលដៅស្របតាមកាលវិភាគចេញដំណើរដែលបានគ្រោងទុក រៀបចំសម្រាប់ការចែកចាយទៅកាន់ម៉ាយ៍ចុងក្រោយបង្អស់ឲ្យបានទៅដល់ចំណុចគោលដៅនៃការប្រើប្រាស់។ នេះមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាមួយអ្នកដឹកជញ្ជូនច្រើន។
ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត
You can see a truck from inside being loaded.

ការដឹកជញ្ជូន LTL

សម្រាប់ទំហំដឹកជញ្ជូនតូចជាងនេះ ក្រុមហ៊ុន រីនុសកម្ពុជាផ្តល់ឲ្យនូវរថយន្តសម្រាប់ដឹកទំនិញជាពិសេសសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញរួមគ្នា។ ស្វែងរកដំណោះស្រាយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែលមានប្រសិទ្ធិភាពចំពោះថ្លៃចំណាយទៅលើការដឹកទំនិញ LTL របស់អ្នក។
ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត
You can see a truck in a rural setting.

ការដឹកជញ្ជូន FTL

ក្រុមហ៊ុន រីនុសកម្ពុជា ផ្តល់ជូននូវសេវាចែកចាយនៅក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិពីផ្ទះទៅដល់ផ្ទះស្របតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ សម្រាប់ទំនិញក្នុងបរិមាណច្រើន យើងផ្តល់ជូននូវសេវាដឹកជញ្ជូន FTL ដែលប្រើប្រាស់រថយន្តទាំងមូលសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតែមួយ។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសេវាកម្ម FTL ដែលយើងផ្តល់ជូនសម្រាប់ប្រភេទទំនិញភាគច្រើន។
ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត
ការដឹកជញ្ជូនទំនិញច្រើនចូលគ្នា

ការដឹកជញ្ជូនទំនិញច្រើនចូលគ្នា

ក្រុមហ៊ុន រីនុសកម្ពុជាធ្វើការដឹកជញ្ជូនទំនិញច្រើនប្រភេទចូលគ្នាជាមួយរថយន្តល្បឿនលឿនដែលមានជំនាញរបស់យើងសម្រាប់តម្រូវការឡូជីស្ទិករបស់អ្នក។
ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត

អត្ថប្រយោជន៍នៃការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនរីនុសសម្រាប់ការដ

 • ផ្តល់នូវការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ទំនិញភាគច្រើនរួមទាំងទំនិញគ្រោះថ្នាក់ គ្រប់គ្រសីតុណ្ហភាព ឬលើសទំហំ
 • បណ្តាញសកលនៅទូទាំងអឺរ៉ុប អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក អាមេរិក និងអាហ្វ្រិកជាមួយសាខានៅគ្រប់មជ្ឃមណ្ឌលឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗទាំងអស់
 • គ្របដណ្តប់នៅក្នុងស្រុក និងពិភពលោកជាមួយសេវាកម្មពីផ្ទះដល់ផ្ទះសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក
 • សេវាកម្មតាមកាលវិភាគដែលគ្រោងទុកជាមុនសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននាំចេញ និងនាំចូលជាមួយការចេញដំណើរផ្ទាល់ និងពេលវេលានាំមុខដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាន
add

ស្តង់ដារគុណភាព និងការមើលឃើញរបស់យើង

 • អ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ និងគាំទ្រពិសេស
 • ការមើលឃើញចាប់ពីការប្រមូលរហូតដល់ការចែកចាយ ការកក់តាមអនឡាញលក្ខណៈឌីជីថល និងដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យា IT ដោយមិនប្រើក្រដាស
 • វិញ្ញបនប័ត្របញ្ជាក់គុណភាព និងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់
 • ទិដ្ឋភាពទូទៅពេញលេញ និងគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកជាមួយឧបករណ៍តាមដាន និងសង្កេតតាមអនឡាញរបស់យើង
 • មានទំនុកចិត្ត សុវត្ថិភាព ការចែកចាយទាន់ពេលវេលាគឺជាផ្នែកមួយនៃស្តង់ដារគុណភាពរបស់យើង
add

យើងចែកចាយទំនិញរបស់អ្នកតាមពេលវេលាត្រឹមត្រូវ

 • ពេលវេលាឆ្លងកាត់ជាក់លាក់ និងមានទំនុកចិត្តដោយសារតែប្រសិទ្ធភាពផ្លូវសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក
 • ចំណេះដឹងទីផ្សារសម្រាប់ប្រទេសជាក់លាក់សម្រាប់សេវាកម្មបន្ថែមមានដូចជាការជម្រះគយ
 • ដំណើរការស្តង់ដា និងផលិតផលនៅក្នុងបណ្តាញក្រុមហ៊ុនរីនុស និងដៃគូរបស់យើង
 • ការតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ជាមួយហ្វ្រេកង់ខ្ពស់តាមរយៈកាលវិភាគចេញដំណើរដែលបានគ្រោងទុកប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើង
add