keyboard_arrow_up

Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych jest:

Rhenus SE & Co. KG
Rhenus Platz 1
59439 Holzwickede
Niemcy
Tel.: +49 (0)2301 29-0
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.rhenus.group

Imię i nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych osoby odpowiedzialnej jest:

Datenschutzbeauftragter
Rhenus Platz 1
59439 Holzwickede
Niemcy
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.rhenus.group

W celu starannej ochrony prywatności użytkownika i zapewnienia pełnej poufności podczas przetwarzania jego danych chcielibyśmy przedstawić poniżej kilka uwag i informacji:

Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Gromadzenie danych

Użytkownik może zasadniczo odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania swojej tożsamości. W takim przypadku uzyskujemy jedynie dane techniczne, takie jak przykładowo nazwa dostawcy usług internetowych użytkownika, strona internetowa, z której użytkownik przeszedł na naszą stronę internetową, oraz strony internetowe odwiedzane na naszej stronie internetowej. Informacje te wraz z informacjami o dacie i godzinie są analizowane do wewnętrznych celów statystycznych związanych z reklamą, analizą strony internetowej i projektowaniem naszych stron internetowych dopasowanym do danych potrzeb. Użytkownik pozostaje w takim przypadku całkowicie anonimowy. Pseudonimowe profile użytkowania nie są tworzone.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. Takiego rodzaju cele stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 lit. f) RODO.

3. Okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

4. Możliwość złożenia sprzeciwu i usunięcia danych

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. W związku z powyższym użytkownik nie ma w tym przypadku możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

Stosowanie plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Używamy plików cookie w celu poprawy jakości struktury i treści naszej strony internetowej oraz umożliwienia zorientowanej na użytkownika oraz optymalnie płynnej nawigacji. Na czas wizyty użytkownika na stronie internetowej ustawiamy tak zwane sesyjne pliki cookie. Służą one do rejestrowania, jakie treści użytkownik otwiera na swoim komputerze podczas przeglądania strony internetowej, a także pomagają zwiększyć bezpieczeństwo podczas przeglądania stron internetowych. Jeśli użytkownik opuści naszą witrynę lub nie kliknie jej przez określony czas, te krótkotrwałe pliki cookie są ponownie usuwane.

Pliki cookie nie mogą wyrządzić żadnych szkód na komputerze użytkownika. Nie stanowią one zagrożenia dla bezpieczeństwa w sensie wirusów lub szpiegowania komputera użytkownika. Sposób postępowania z plikami cookie określa sam użytkownik. W celu zatwierdzenia, odrzucenia, przeglądania i usuwania należy skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki.

Używamy plików cookie, aby tworzyć stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają możliwości zidentyfikowania przeglądarki wywołującej nawet po zmianie strony. W plikach cookie są przy tym przechowywane i przesyłane następujące dane.

 • Ustawienia języka

Używamy również plików cookie, które umożliwiają analizę zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. Powyższe odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika.  W ten sposób można przesyłać następujące dane:

 • Wprowadzone hasła wyszukiwania

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Celem zastosowania koniecznie niezbędnych plików cookie (technicznie niezbędnych plików cookie) jest umożliwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych przy użyciu koniecznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (wyważenie interesów).

Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez zastosowania plików cookie. Dla takich funkcji jest niezbędne, aby przeglądarka została rozpoznana nawet po zmianie strony. Potrzebujemy plików cookie dla następujących zastosowań:

 • Przyjęcie ustawień językowych

Dane użytkownika gromadzone za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Używanie analitycznych plików ma na celu poprawę jakości naszej strony internetowej i jej treści. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, w jaki sposób jest używana strona internetowa i w ten sposób możemy stale optymalizować naszą ofertę. Wykorzystywane są następujące analityczne pliki cookie:

 • Zapamiętywanie haseł wyszukiwania

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie, które nie są technicznie niezbędne (pliki cookie wydajności), jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Zgoda).

3. Czas przechowywania, możliwość złożenia sprzeciwu i usunięcia danych

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane z komputera do naszej strony internetowej. W związku z tym użytkownik ma również pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Poprzez dokonanie zmian ustawień w przeglądarce internetowej lub użycie banera cookie użytkownik może dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć. Można to wykonać również automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie dla naszej strony internetowej może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich jej funkcji w pełnym zakresie.

Newsletter

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Newsletter jest wysyłany na podstawie rejestracji użytkownika dokonanej na stronie internetowej:

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość zapisania się do bezpłatnego newslettera. Podczas rejestracji do newslettera są przesyłane do nas dane z ekranu wprowadzania danych. Przetwarzane są następujące dane:

 • imię i nazwisko 
 • adres e-mail
 • firma (opcjonalnie)
 • numer telefonu (opcjonalnie)

Ponadto podczas rejestracji są gromadzone następujące dane:

 • adres IP komputera wywołującego
 • data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych jest podczas procesu rejestracji do newslettera uzyskiwana zgoda użytkownika. W przedmiotowej zgodzie znajduje się odesłanie do niniejszej Polityki Prywatności.

Newsletter jest wysyłany na podstawie sprzedaży towarów lub usług:

Jeśli użytkownik dokona zakupu towarów lub usług na naszej stronie internetowej i wprowadzi przy tym swój adres e-mail, może on być następnie wykorzystany przez nas do wysyłania mu newslettera. W takim przypadku za pośrednictwem newslettera są wysyłane wyłącznie bezpośrednie reklamy dotyczące naszych własnych podobnych towarów lub usług.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłania newslettera nie ma miejsca przekazywanie danych podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

Newsletter dotyczący ofert pracy jest wysyłany w związku z ofertą wolnych miejsc pracy w Grupie Rhenus. Po wybraniu określonych kryteriów pracy (poziom kariery, zakres działalności, spółka, kraj) informujemy użytkownika raz w tygodniu o nowych ofertach pracy w formie specjalnego newslettera.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Newsletter jest wysyłany na podstawie rejestracji użytkownika dokonanej na stronie internetowej. Gromadzenie adresu e-mail użytkownika służy do dostarczania newslettera.

Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy do zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub używanego adresu e-mail.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych po rejestracji do newslettera przez użytkownika jest w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Newsletter jest wysyłany na podstawie sprzedaży towarów lub usług: podstawą prawną do wysyłania newslettera w wyniku sprzedaży towarów lub usług jest § 7 ust. 3 UWG (niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 3. Okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Adres e-mail użytkownika jest zatem przechowywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja newslettera.

Dane osobowe użytkownika zgromadzone podczas procesu rejestracji są zazwyczaj usuwane po upływie siedmiu dni.

4. Możliwość złożenia sprzeciwu i usunięcia danych

Subskrypcja newslettera może zostać anulowana przez danego użytkownika w dowolnym momencie. W tym celu należy użyć odpowiedniego linku, który znajduje się w każdym newsletterze. Umożliwia to również odwołanie zgody na przechowywanie danych osobowych zgromadzonych podczas procesu rejestracji.

Rejestracja

Na naszej stronie internetowej użytkownik ma kilka punktów dostępu do różnych narzędzi Grupy Rhenus. Niektóre narzędzia wymagają zgłoszenia/rejestracji. Odpowiednie postanowienia dotyczące ochrony danych można znaleźć na ekranach startowych narzędzi.

 

Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy

1. Opis i zakres zarządzania danymi

Na naszej stronie internetowej jest dostępny formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik korzysta z tej opcji, dane wprowadzone na ekranie wprowadzania danych są przesyłane do nas i zapisywane. Są to następujące dane:

 • temat
 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail
 • nazwa firmy
 • adres firmy
 • kraj / region
 • numer telefonu
 • szczegóły dotyczące dostawy
 • dowolny tekst
 • godzina wysłania zapytania 
 • adres IP

Alternatywnie można skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika są zapisywane wraz z przesyłaną wiadomością e-mail.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie następujących podstaw prawnych w następujących celach:

Przetwarzanie danych osobowych z formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail użytkownika służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu i w przypadku dalszych pytań. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz ewentualnie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli zapytanie użytkownika ma na celu zawarcie umowy.

Pozostałe dane osobowe, przetwarzane podczas procesu przesyłania, służą do zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Czas przechowywania danych i możliwość wniesienia sprzeciwu

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone, a usunięcie nie jest sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. W przypadku danych osobowych z ekranu wprowadzania danych dla formularza kontaktowego i danych przesłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej konwersacji z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności wynika, że przedmiotowa sprawa została definitywnie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe, zgromadzone podczas procesu przesyłania, są usuwane najpóźniej po upływie siedmiu dni.

4. Odbiorca danych

W naszym formularzu kontaktowym użytkownik może wybrać temat, którego dotyczy zapytanie. Zapytania dotyczące tematu „Ogólne” są przetwarzane przez centralny dział specjalistyczny. W razie potrzeby przekazujemy zapytanie użytkownika do właściwej spółki Rhenus w celu jego wewnętrznego przetworzenia. Spółka taka przetwarza dane podane przez użytkownika w celu skontaktowania się z nim w sprawie zapytania.

Zapytania dotyczące wszystkich innych tematów są w celu wewnętrznego przetwarzania automatycznie przekazywane do zapisanego adresu kontaktowego e-mail odpowiedniej spółki Rhenus i tam są też przetwarzane. Spółka taka przetwarza dane podane przez użytkownika w celu skontaktowania się z nim w sprawie zapytania.

5. Możliwość złożenia sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik może w każdej chwili w przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku zapytanie użytkownika nie może być dalej przetwarzane. Użytkownik może zgłosić swój sprzeciw poprzez wysłanie wiadomości e-mail na nasz podany powyżej adres e-mail.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Nasza strona internetowa zawiera również usługi dostawców zewnętrznych (na przykład: Google Analytics, Google reCAPTCHA, Google Maps API). Jeśli użytkownik wyrazi zgodę w ramach naszego banera cookie, przekazujemy w niezbędnym zakresie jego dane do odpowiedniego dostawcy (np. adres IP użytkownika).  
 

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na aktywację tych usług w ramach naszego banera cookie, nie jest wykluczone, że dane osobowe zostaną przekazane dostawcom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które z perspektywy Unii Europejskiej („UE”) nie zapewniają odpowiadającego standardom UE, „odpowiedniego poziomu ochrony” przetwarzania danych osobowych. Możliwe zagrożenia, których nie można obecnie wykluczyć, to w szczególności:

–   dane osobowe użytkownika mogą zostać ewentualnie poza właściwym celem przekazane przez dostawców zewnętrznych innym podmiotom trzecim, które na przykład wykorzystują dane użytkownika do celów reklamowych.

–   użytkownik może nie być w stanie w sposób trwały dochodzić lub egzekwować swoich praw do informacji wobec dostawców zewnętrznych.

–   może istnieć ewentualnie większe prawdopodobieństwo nieprawidłowego przetwarzania danych, ponieważ środki techniczne i organizacyjne podjęte przez dostawców zewnętrznych w celu ochrony danych osobowych nie są w pełnym zakresie pod względem ilości i jakości zgodne z wymogami RODO.

-    ryzyko związane z przekazywaniem danych do USA polega zasadniczo na potencjalnie stosunkowo łatwym dostępie do danych przez władze USA, a także na tym, że obywatele UE nie mieliby żadnych skutecznych środków prawnych przeciwko daleko idącym uprawnieniom dostępowym władz USA w stosunku do dostępu do danych osobowych.

Użytkownik powinien mieć powyższe na względzie, zanim udzieli zgody i umożliwi przekazywanie swoich danych osobowych.
 

Więcej informacji można znaleźć na naszym banerze cookie.
 

To samo dotyczy profili mediów społecznościowych obsługiwanych przez nas, jeżeli użytkownik odwiedza nasze strony u odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn).

 

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics stosuje tzw. „pliki cookie”. Są to tzw. pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Wygenerowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane.

a) Pseudonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję pseudonimizacji IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest, przed przekazaniem do USA, skracany przez firmę Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach będących stronami porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach następuje przesłanie pełnego adresu IP na serwer firmy Google w USA i tam zostaje on skrócony. Na zlecenie administratora tej strony internetowej firma Google używa tych informacji, aby analizować sposób korzystania użytkownika ze strony internetowej, tworzyć raporty o aktywności użytkownika na stronach internetowych oraz świadczyć inne usługi na rzecz administratora strony internetowej związane z korzystaniem z tej strony oraz Internetu. Podstawą prawną jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie jest zestawiany z innymi danymi przez Google.

b) Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie można w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto użytkownik może uniemożliwić zapisywanie danych utworzonych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP użytkownika) przez Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiemtools.google.com/dlpage/gaoptout

c) Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Klikając podany link, użytkownik może uniemożliwić rejestrowanie danych przez Google Analytics. Ustawiany jest plik cookie opt-out, który zapobiega gromadzeniu danych użytkownika podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

d) Charakterystyka demograficzna w Google Analytics                      

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics. Umożliwia to tworzenie raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę internetową. Dane te pochodzą z reklam Google dopasowanych do zainteresowań użytkowników i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przyporządkować do konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować tę funkcję za pośrednictwem ustawień wyświetlania na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia dotyczących go danych przez Google Analytics, jak przedstawiono w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Hotjar

Na naszej stronie internetowej używamy Hotjar. Jest to usługa do analizy internetowej świadczona przez Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta, Europa, Tel.: +1(855)464-6788. Używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować nasze usługi oraz doświadczenia użytkowników na tej stronie internetowej. Przy pomocy technologii Hotjar lepiej rozumiemy doświadczenia naszych użytkowników. Dzięki temu możemy na przykład dowiedzieć się, ile czasu użytkownicy spędzają na naszych określonych stronach, które linki klikają, co im się podoba, a co nie. W ten sposób możemy dostosować naszą ofertę do opinii naszych użytkowników. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych na temat zachowania naszych użytkowników i ich urządzeń, w szczególności adres IP urządzenia (zapisywany i przechowywany anonimowo podczas korzystania przez użytkownika ze strony internetowej), rozmiar ekranu, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzeń), informacje o używanej przeglądarce, lokalizacja (tylko kraj), język preferowany do przeglądania naszej strony internetowej. Hotjar gromadzi te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Zawarliśmy z firmą Hotjar umowę na przetwarzanie danych osobowych. Firma Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży danych zebranych w naszym imieniu.

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych przez Hotjar. Szczegółowe instrukcje wraz z informacjami o przeglądarce można znaleźć pod adresemhttps://www.hotjar.com/opt-out. Zwracamy jednak uwagę, że to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu plików cookie.

Więcej informacji na temat Polityki Prywatności Hotjar można znaleźć pod następującym linkiem:https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Strony fanowskie Facebook

Na naszej stronie internetowej używamy linku do naszej strony fanowskiej w serwisie Facebook. Podmiotem współodpowiedzialnym za obsługę naszych stron fanowskich w serwisie Facebook jest firma Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (zwana poniżej „Meta”). Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego lub listownie, pod powyższym adresem. Meta Platforms, Inc. jest amerykańską spółką dominującą Meta Platforms Ireland Limited.

1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Użytkownik może regularnie, w dowolnym momencie, odwiedzać naszą stronę fanowską w mediach społecznościowych w Internecie, niezależnie od tego, czy posiada konto użytkownika na danej platformie czy nie. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoje konto w serwisie Facebook, Meta może przypisać to do jego konta w serwisie Facebook. W obu przypadkach dane użytkownika są jednak przetwarzane przez platformy internetowe sieci społecznościowej.

Przy każdym korzystaniu z platformy mediów społecznościowych adres IP użytkownika jest przechowywany i zapisywany. Ponadto na stronie użytkownika jest zwykle umieszczany plik cookie, który zapisuje jego wizytę i inne dane dotyczące jego wizyty na platformie mediów społecznościowych. Proszę mieć na uwadze, że firma Rhenus nie ma wpływu na gromadzenie danych i ich dalsze wykorzystywanie przez sieci społecznościowej. Przykładowo nie mamy informacji o tym, w jakim zakresie, gdzie i jak długo dane są przechowywane, w jakim stopniu sieci przestrzegają istniejących obowiązków w zakresie usuwania danych, jakie analizy i powiązania są dokonywane z danymi i jakim podmiotom dane są przekazywane. Gdy użytkownik odwiedza nasze strony fanowskie w serwisie Facebook, jego dane są przekazywane do USA.

a) Analiza

Rhenus i Meta ponoszą wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych osobowych w wydarzeniach dla Page Insights („Dane Insights”) oraz dla danych takich jak komentarze, polubienia itp. Wspólna odpowiedzialność obejmuje tworzenie tych wydarzeń i ich łączenie w statystyki, tzw. Page Insights, które są nam następnie udostępniane.

Używamy „Facebook Insights”, aby uzyskać prezentację statystycznie przetworzonych danych bez odniesienia do danej osoby. Przetwarzanie statystyczne jest generowane i dostarczane przez Meta. Jako administrator strony fanowskiej Rhenus nie ma wpływu na generowanie i dostarczanie tych informacji. Przeprowadzane przez nas przetwarzanie danych ma ograniczony zakres. Pozwala nam ono określić zachowanie naszych użytkowników i wykorzystać je do optymalizacji naszych treści. Dzięki „Insights” możemy uzyskać przykładowo następujące dane statystyczne: wywoływanie strony fanowskiej, aktywność jej odwiedzających, zasięg postów, wywołania strony, a także średni czas trwania odtworzeń wideo, dane dotyczące kraju i miasta, z których pochodzą nasi odwiedzający, a także statystyki dotyczące proporcji płci naszych odwiedzających. Powiązane z tym przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w Meta. Podczas wizyty na naszych stronach fanowskich jest możliwe ponadto przetwarzanie danych osobowych.

Podstawą prawną dla przechowywania danych Insights z naszej strony jest wyważenie interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mające na celu tworzenie strony fanowskiej w sposób zoptymalizowany i atrakcyjny dla odwiedzających.

b) Formularze kontaktowe i aktywność odwiedzających

Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem usługi Messenger w serwisie Facebook, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach lub podzielić się swoją opinią, przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz ewentualnie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli wniosek użytkownika ma na celu zawarcie umowy.

Z reguły otrzymujemy od użytkownika następujące dane:

 • nazwisko, imię;
 • płeć;
 • wiek, miejsce zamieszkania (jeśli są publiczne);
 • informacje przekazane nam przez użytkownika w wiadomości lub komentarzu;
 • reakcja użytkownika na nasz post i rodzaj reakcji, oraz informacja dotycząca udostępnienia posta lub jego skomentowania;
 • obserwujący: liczba osób, które śledzą Rhenus – w tym wzrost i rozwój liczby tych osób w określonych ramach czasowych;
 • zasięg: liczba osób, które zobaczyły dany post; liczba interakcji z postem;
 • skuteczność reklam: do ilu osób dotarł post lub płatna reklama i ile osób weszło w interakcję z tymi środkami?

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone, a usunięcie nie jest sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. W przypadku danych osobowych pochodzących z wiadomości ma to miejsce, gdy dana rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności wynika, że przedmiotowa sprawa została definitywnie wyjaśniona.

2. Prawa osób, których dane dotyczą

W ramach wspólnej odpowiedzialności z Meta użytkownik może korzystać z praw osób, których dane dotyczą zgodnie z art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO zarówno w stosunku do Meta, jak i naszej firmy. Meta przejmuje wypełnienie obowiązków wynikających z RODO w zakresie przetwarzania danych Insights, w szczególności zapewnienia praw osób, których dane dotyczą. W celu skorzystania z praw osób, których dane dotyczą, należy skontaktować się bezpośrednio z Meta. Jeśli użytkownik nie chce, aby Meta mogła przypisać jego wizytę na naszych stronach do jego konta użytkownika w serwisie Facebooku, powinien wylogować się ze swojego konta użytkownika.

Więcej informacji na temat zakresu i przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności oraz Warunkach korzystania w serwisie Facebook.

Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel)

Na naszej stronie internetowej używamy Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel). Współadministratorem (art. 26 RODO) dla tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (dalej "Meta"). Z inspektorem ochrony danych firmy Meta można skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego lub pocztą na powyższy adres.  Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook po ich przekazaniu nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych.

Używamy metapiksela do pomiaru skuteczności działań reklamowych, które umieszczamy na platformie Facebook. Pozwala nam to analizować zachowanie osób odwiedzających witrynę po przekierowaniu ich na naszą stronę internetową poprzez kliknięcie naszej reklamy na Facebooku. Umożliwia to optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Przetwarzane mogą być następujące dane Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, interakcje z treścią, czasy dostępu), metadane/dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, dane przeglądarki, adresy IP), dane dotyczące lokalizacji (dane wskazujące lokalizację urządzenia końcowego użytkownika końcowego). Zebrane dane są usuwane po 90 dniach. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany/zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może przypisać wizytę do jego konta.

Korzystanie z metapikseli odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TDDDG. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, uzyskując dostęp do ustawień plików cookie w sekcji "Preferencje dotyczące plików cookie" i zmieniając tam swój wybór. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Meta Platforms, Inc. jest amerykańską spółką dominującą Meta Platforms Ireland Limited. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (ogłoszonej w lipcu 2023 r.). Decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych stanowi, że USA (w porównaniu z UE) zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z UE do firm w USA, które są certyfikowane zgodnie z DPF. Meta Platforms, Inc. posiada certyfikat EU-US Privacy Framework. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

W ramach wspólnej odpowiedzialności z Meta użytkownik może wykonywać swoje prawa jako osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO zarówno z Meta, jak i z nami. Meta przyjmuje na siebie wypełnienie obowiązków wynikających z RODO w zakresie przetwarzania danych Insights, w szczególności ochrony praw osób, których dane dotyczą. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw podmiotu danych, skontaktuj się bezpośrednio z Meta. Jeśli nie chcesz, aby Meta mogła powiązać Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta użytkownika.

Więcej informacji na temat zakresu i przetwarzania danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności i warunkach korzystania z Facebooka.

LinkedIn

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci społecznej LinkedIn. Dostawcą jest firma LinkedIn Ireland Unlimited Company (zwana poniżej „LinkedIn”), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych z LinkedIn. Umowę zgodnie z art. 26 RODO można znaleźć tutaj: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Z inspektorem ochrony danych LinkedIn można skontaktować się za pośrednictwem następującego linka: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/ppq. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych można znaleźć w punkcie II niniejszej Polityki Prywatności.

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na platformie LinkedIn, jeśli użytkownik sam nie posiada konta LinkedIn. Nawet w przypadku tylko tymczasowej wizyty w serwisie, przetwarzane są dane osobowe, takie jak adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, informacje o wcześniej otwieranych stronach internetowych, lokalizacja, dostawca usług telefonii komórkowej, używane urządzenie końcowe, wyszukiwane hasła i informacje o plikach cookie. Ponadto LinkedIn przekazuje dane do krajów trzecich, w szczególności do USA. Ten transfer danych jest zabezpieczony standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej.

1. Profil firmowy na LinkedIn

Posiadamy profil firmowy w serwisie LinkedIn. Użytkownik może regularnie, w dowolnym momencie, odwiedzać nasz profil firmowy, niezależnie od tego, czy posiada konto użytkownika na danej platformie czy nie. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoje konto w serwisie LinkedIn, LinkedIn może przypisać to do jego konta w serwisie. W obu przypadkach dane użytkownika są jednak przetwarzane przez LinkedIn. Zwracamy uwagę na fakt, że my, jako dostawca stron, nie posiadamy żadnej wiedzy na temat przekazywanych danych oraz ich używania przez LinkedIn. Jeśli użytkownik publicznie publikuje lub komentuje na naszym profilu LinkedIn, jego dane są widoczne dla innych zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników naszego profilu LinkedIn na całym świecie.

Na naszym profilu firmowym LinkedIn użytkownik ma również możliwość reagowania na nasze posty, pisania komentarzy, samodzielnego tworzenia postów na naszej stronie lub wysyłania do nas prywatnych wiadomości. Wszystkie dane przekazane przez użytkownika w związku z powyższymi czynnościami są przez nas przetwarzane. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz ewentualnie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli wniosek użytkownika ma na celu zawarcie umowy.

Z reguły otrzymujemy od użytkownika następujące dane:

 • informacje o profilu użytkownika;
 • informacje przekazane nam przez użytkownika w wiadomości lub komentarzu;
 • reakcja użytkownika na nasz post i rodzaj reakcji, oraz informacja dotycząca udostępnienia posta lub jego skomentowania;
 • sposób interakcji.

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone, a usunięcie nie jest sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. W przypadku danych osobowych pochodzących z wiadomości ma to miejsce, gdy dana rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności wynika, że przedmiotowa sprawa została definitywnie wyjaśniona.

2. LinkedIn Insight Tag

LinkedIn Insight Tag to mały fragment kodu JavaScript, którego używamy na naszej stronie internetowej. LinkedIn Insight Tag umożliwia gromadzenie danych o wizytach na naszej stronie internetowej, w tym adresu URL, adresu URL strony odsyłającej, adresu IP, właściwości urządzenia i przeglądarki, znaczników czasu i podglądów strony. LinkedIn nie udostępnia nam żadnych danych osobowych.  Otrzymujemy jedynie podsumowujące dane jako tzw. Page Insights, na podstawie których nie jesteśmy w stanie wyciągnąć wniosków na temat poszczególnych osób lub członków. W ten sposób możemy otrzymywać następujące informacje, takie jak branża, stanowisko, wielkość firmy, poziom kariery i lokalizacja osób odwiedzających stronę internetową.

Przetwarzanie danych za pośrednictwem Page Insights jest realizowane przez LinkedIn i nas jako współadministratorów w rozumieniu RODO. Wyłącznym celem przetwarzania tych danych jest ocena i analiza działań i aktywności na naszym profilu firmowym LinkedIn oraz wprowadzanie ulepszeń w oparciu o te dane. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane te są szyfrowane, anonimizowane w ciągu 7 dni, a następnie takie anonimizowane dane są usuwane w ciągu 90 dni.

3. LinkedIn Ads

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy LinkedIn Ads. LinkedIn Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do analizowania zachowań użytkowników, a tym samym do celowego wyświetlania reklam w serwisie LinkedIn. LinkedIn Ads gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Ponadto LinkedIn Ads dostarcza dopasowane reklamy oparte na profilach zachowania i lokalizacji geograficznej. Dostawca otrzymuje adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak User-Agent. W takim przypadku dane użytkownika są przekazywane do LinkedIn, ewentualnie również do USA. Stosowanie systemu LinkedIn Ads opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone, a usunięcie nie jest sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania danych, lecz jest on określany przez LinkedIn.

4. Możliwości sprzeciwu i prawa osób, których dane dotyczą

Członkowie LinkedIn mogą również kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach swojego konta. Jeżeli użytkownik jest członkiem LinkedIn i nie chce, aby LinkedIn gromadził jego dane za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączył je z danymi członka przechowywanymi w LinkedIn, może wylogować się z LinkedIn przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Ponadto pliki cookie można dezaktywować niezależnie od członkostwa w LinkedIn tutaj: Opt-Out.

W ramach wspólnej odpowiedzialności z LinkedIn użytkownik może korzystać z praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO zarówno w stosunku do LinkedIn, jak i naszej firmy. LinkedIn przejmuje wypełnienie obowiązków wynikających z RODO w zakresie przetwarzania danych Insights, w szczególności zapewnienia praw osób, których dane dotyczą. W celu skorzystania z praw osób, których dane dotyczą, należy skontaktować się bezpośrednio z LinkedIn.

Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w Polityce Prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

YouTube (wraz z Google Fonts)

Na niektórych naszych stronach umieszczamy filmy z serwisu YouTube. Administratorem jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, spółka-córka Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwana poniżej „Google”).

Korzystamy z serwisu YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Ten tryb, według YouTube, powoduje, że serwis YouTube nie przechowuje informacji o osobach odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem przez nie filmu. Przekazywanie danych partnerom YouTube nie jest jednak obligatoryjnie wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. Zatem serwis YouTube, niezależnie od tego, czy dana osoba obejrzy film, tworzy połączenie z siecią Google DoubleClick.

Z chwilą rozpoczęcia odtwarzania filmu YouTube na naszej stronie internetowej jest nawiązywane połączenie z serwerami YouTube. Jednocześnie serwer YouTube otrzymuje informację, jaka strona internetowa jest odwiedzana. Jeżeli użytkownik jest zalogowany do swojego konta użytkownika YouTube, serwis YouTube ma możliwość bezpośredniego przyporządkowania aktywności użytkownika do indywidualnego profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta YouTube. Ponadto serwis YouTube może po uruchomieniu filmu zapisywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Za pomocą tych plików cookie YouTube może uzyskiwać informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane m.in. do zbierania statystyk wideo, poprawy łatwości obsługi serwisu oraz zapobiegania próbom oszustw. Pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Ewentualnie po rozpoczęciu odtwarzania filmu w serwisie YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

W celu jednolitego wyświetlania czcionek YouTube używa czcionek Google Fonts, które są dostarczane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Podczas otwierania strony przeglądarka użytkownika ładuje wymagane czcionki Google do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki. W tym celu używana przez użytkownika przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. W ten sposób firma Google uzyskuje wiedzę na temat adresu IP użytkownika, który został użyty do wejścia na naszą stronę internetową. Korzystanie z Google Fonts ma na celu umożliwienie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji serwisu YouTube. Takie procesy przetwarzania mają miejsce wyłącznie po udzieleniu przez użytkownika wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO podczas aktywacji filmu YouTube na naszej stronie internetowej. Zgodę można w każdej chwili odwołać w ustawieniach plików cookie.

Dodatkowe informacje dotyczące Google Fonts są dostępne tutaj https://developers.google.com/fonts/faq.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć pod linkiem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Informacje na temat zmiany ustawień prywatności w Google można znaleźć pod linkiemhttps://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in.

Profil w serwisie Twitter

Nasza firma jest dostępna w sieci społecznej Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter International Company
Attn: Data Protection Officer
One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 Irlandia.

Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z naszym profilem w serwisie Twitter, otrzymujemy następujące kategorie danych osobowych:

 • nazwa użytkownika i inne informacje opublikowane w profilu użytkownika;
 • informacja o śledzeniu i zaprzestaniu śledzenia przez użytkownika naszego kanału;
 • oznaczenia posta jako „Lubię to” lub „Nie lubię”;
 • komentarz, przesyłanie dalej lub reakcja na post lub komentarz.

Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta Twitter.

Celem przetwarzania danych osobowych użytkownika jest nasz uzasadniony interes polegający na wymianie informacji z naszymi fanami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Korzystając z serwisu Twitter i funkcji „Re-Tweet”, odwiedzane przez użytkownika strony internetowe są powiązane z jego kontem użytkownika w serwisie Twitter i udostępniane innym użytkownikom. Dane są również przesyłane do firmy Twitter. Zwracamy uwagę na fakt, że my, jako dostawca stron, nie posiadamy żadnej wiedzy na temat przekazywanych danych oraz ich używania przez Twitter. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w Polityce Prywatności Twitter pod adresem: https://twitter.com/privacy.

Ustawienia prywatności w serwisie Twitter można zmienić w ustawieniach konta pod adresemhttps://twitter.com/account/settings.

Strony fanowskie w serwisie Instagram

Na naszej stronie internetowej używamy linku do naszej strony fanowskiej w serwisie Instagram. Podmiotem współodpowiedzialnym za obsługę naszych stron fanowskich w serwisie Instagram jest firma Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (zwana poniżej „Meta”). Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego lub listownie, pod powyższym adresem. Meta Platforms, Inc. jest amerykańską spółką dominującą Meta Platforms Ireland Limited.

1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Użytkownik może regularnie, w dowolnym momencie, odwiedzać naszą stronę fanowską w mediach społecznościowych w Internecie, niezależnie od tego, czy posiada konto użytkownika na danej platformie czy nie. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoje konto w serwisie Instagram, Meta może przypisać to do jego konta w serwisie Instagram. W obu przypadkach dane użytkownika są jednak przetwarzane przez platformy internetowe sieci społecznościowej.

Przy każdym korzystaniu z platformy mediów społecznościowych adres IP użytkownika jest przechowywany i zapisywany. Ponadto na stronie użytkownika jest zwykle umieszczany plik cookie, który zapisuje jego wizytę i inne dane dotyczące jego wizyty na platformie mediów społecznościowych. Proszę mieć na uwadze, że firma Rhenus nie ma wpływu na gromadzenie danych i ich dalsze wykorzystywanie przez sieci społecznościowe. Przykładowo nie mamy informacji o tym, w jakim zakresie, gdzie i jak długo dane są przechowywane, w jakim stopniu sieci przestrzegają istniejących obowiązków w zakresie usuwania danych, jakie analizy i powiązania są dokonywane z danymi i jakim podmiotom dane są przekazywane. Gdy użytkownik odwiedza nasze strony fanowskie w serwisie Instagram, jego dane są przekazywane do USA.

a) Analiza

Zgodnie z art. 26 RODO nasza firma i Meta ponoszą wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych w wydarzeniach dla Page Insights („Dane Insights”) oraz dla danych takich jak komentarze, polubienia itp. Wspólna odpowiedzialność obejmuje tworzenie tych wydarzeń i ich łączenie w statystyki, tzw. Page Insights, które są nam następnie udostępniane. Zgodnie z wymogiem art. 26 RODO zawierana jest umowa dotycząca wspólnej odpowiedzialności. Umowę można znaleźć tutaj: https://m.facebook.com/legal/terms/Privacy.

Używamy „Insights” dla serwisu Instagram, aby uzyskać prezentację statystycznie przetworzonych danych bez odniesienia do danej osoby. Przetwarzanie statystyczne jest generowane i dostarczane przez Meta. Jako administrator strony fanowskiej nie mamy wpływu na generowanie i dostarczanie tych informacji. Przeprowadzane przez nas przetwarzanie danych ma ograniczony zakres. Pozwala nam ono określić zachowanie naszych użytkowników i wykorzystać je do optymalizacji naszych treści. Dzięki „Insights” możemy uzyskać przykładowo następujące dane statystyczne: wywoływanie strony fanowskiej, aktywność jej odwiedzających, zasięg postów, wywołania strony, a także średni czas trwania odtworzeń wideo, dane dotyczące kraju i miasta, z których pochodzą nasi odwiedzający, a także statystyki dotyczące proporcji płci naszych odwiedzających. Powiązane z tym przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w Meta. Podczas wizyty na naszych stronach fanowskich jest możliwe ponadto przetwarzanie danych osobowych.

Podstawą prawną dla przechowywania danych Insights z naszej strony jest wyważenie interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mające na celu tworzenie strony fanowskiej w sposób zoptymalizowany i atrakcyjny dla odwiedzających.

b) Formularze kontaktowe i aktywność odwiedzających

Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem usługi chata w serwisie Instagram, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach lub podzielić się swoją opinią, przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz ewentualnie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli wniosek użytkownika ma na celu zawarcie umowy.

Z reguły otrzymujemy od użytkownika następujące dane:

 • nazwisko, imię;
 • płeć;
 • wiek, miejsce zamieszkania (jeśli są publiczne);
 • informacje przekazane nam przez użytkownika w wiadomości lub komentarzu;
 • reakcja użytkownika na nasz post i rodzaj reakcji, oraz informacja dotycząca udostępnienia posta lub jego skomentowania;
 • obserwujący: liczba osób, które śledzą Rhenus – w tym wzrost i rozwój liczby tych osób w określonych ramach czasowych;
 • zasięg: liczba osób, które zobaczyły dany post; liczba interakcji z postem;
 • skuteczność reklam: do ilu osób dotarł post lub płatna reklama i ile osób weszło w interakcję z tymi środkami?

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone, a usunięcie nie jest sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. W przypadku danych osobowych pochodzących z wiadomości ma to miejsce, gdy dana rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności wynika, że przedmiotowa sprawa została definitywnie wyjaśniona.

2. Prawa osób, których dane dotyczą

W ramach wspólnej odpowiedzialności z Meta użytkownik może korzystać z praw osób, których dane dotyczą zgodnie z art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO zarówno w stosunku do Meta, jak i naszej firmy. Meta przejmuje wypełnienie obowiązków wynikających z RODO w zakresie przetwarzania danych Insights, w szczególności zapewnienia praw osób, których dane dotyczą. W celu skorzystania z praw osób, których dane dotyczą, należy skontaktować się bezpośrednio z Meta. Jeśli użytkownik nie chce, aby firma Meta mogła przypisać jego wizytę na naszych stronach do jego konta użytkownika w serwisie Instagram, powinien wylogować się ze swojego konta użytkownika.

Więcej informacji na temat zakresu i przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności i Warunkach korzystania serwisu Instagram.

XING oraz Kununu

a) Xing

Rhenus prowadzi profil na portalu społecznościowym XING, który jest obsługiwany przez XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Nie posiadamy żadnej wiedzy na temat przekazywanych danych oraz ich używania przez XING.

Podczas interakcji użytkownika z naszą stroną internetową możemy uzyskać następujące kategorie informacji:

 • imię i nazwisko;
 • płeć;
 • adresy e-mail;
 • numery telefonu;
 • nazwa stanowiska i firma;
 • miejsce: miasto i państwo;
 • informacje przekazane nam przez użytkownika w wiadomości;
 • informacje o naszych postach polubionych lub udostępnionych przez użytkownika.

Aby uniemożliwić XING gromadzenie powyższych danych, należy wylogować się z konta użytkownika w serwisie XING. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz ewentualnie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli wniosek użytkownika ma na celu zawarcie umowy.

Cel i zakres gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez serwis XING oraz odpowiednie prawa użytkownika i możliwości ustawień w celu ochrony jego prywatności, znajdują się w Polityce Prywatności serwisu XING https://www.xing.com/privacy.

b) Kununu

Posiadamy profil w serwisie kununu. kununu jest aplikacją usługi XING. Strona ta należy do zakresu odpowiedzialności Kununu (kununu GmbH reprezentowana przez XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy). Aktualne informacje o ochronie danych dla XING i jego aplikacji kununu można znaleźć pod adresem https://www.kununu.com/de/info/datenschutz.

 

Google Maps (wraz z Google Fonts)

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji Google Maps do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwany poniżej: „Google”). Poprzez włączenie funkcji Google Maps jest nawiązywane bezpośrednie połączenie z serwerami Google i przeglądarką użytkownika. Umożliwia to wyświetlenie mapy Google Maps. Poprzez włączenie funkcji Google Maps i korzystanie z map, adres IP użytkownika oraz informacje o korzystaniu z map są przekazywane do Google. Google przetwarza również hasła wyszukiwania wprowadzane przez użytkownika na mapie Google Maps, a także bieżącą lokalizację użytkownika, o ile użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę za pośrednictwem aplikacji Google Maps. Ponadto mapy Google Maps są powiązane z Google Fonts. W tym przypadku chodzi o czcionki Google. Aby wyświetlić Google Fonts na mapie Google Maps, jest nawiązywane również połączenie przeglądarki z serwerem Google. Podczas tego procesu adres IP użytkownika jest przesyłany do Google.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę ze skutkiem na przyszłość, odznaczając odpowiednią kategorię w banerze cookie. „Ustawienia plików cookie” znajdują się na dole stopki tej strony internetowej.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w Polityce Prywatności Google: http://www.google.com/privacypolicy.html. Dodatkowo obowiązują Warunki korzystania z Google Maps/Google Earth.

Cloudflare

1. Opis i zakres zarządzania danymi

Nasze strony korzystają z funkcji Cloudflare. Dostawcą tej usługi jest Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Cloudflare oferuje globalnie rozproszoną sieć dostarczania zawartości z DNS. Zawarliśmy z Cloudflare na podstawie RODO odpowiednią umowę o przetwarzaniu zleconym oraz standardowe klauzule umowne UE.

Sieć dostarczania zawartości (CDN), dostarczana przez firmę Cloudflare, to nic innego jak sieć serwerów połączonych przez Internet. Cloudflare rozproszył takie serwery na całym świecie, aby szybciej przenosić strony internetowe na ekran. Cloudflare tworzy kopie naszej strony internetowej i umieszcza je na własnych serwerach. Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, jest automatycznie łączony z pobliskimi serwerami Cloudflare, które dostarczają dane. Takie rozwiązanie znacznie skraca czas ładowania treści.

Przetwarzamy dane użytkownika, gdy uzyskuje on dostęp do naszych domen, sieci, stron internetowych, interfejsów programowania aplikacji i aplikacji, korzysta z nich lub gdy jest autoryzowanym użytkownikiem Cloudflare dla zespołów, takich jak nasi pracownicy, agenci lub zleceniobiorcy. Przetwarzane informacje mogą obejmować adresy IP, informacje o konfiguracji systemu i inne informacje dotyczące przepływu danych do naszych stron internetowych i z nich, urządzeń, aplikacji i/lub sieci (łącznie „Dane dziennika”), ale nie są do nich ograniczone.

Ponadto Cloudflare przechowuje dane dotyczące aktywności serwera i sieci oraz obserwacje i analizy, które zostały zebrane przez Cloudflare w trakcie świadczenia usług (łącznie „Wskaźniki operacyjne”). Przykłady wskaźników operacyjnych obejmują wskaźniki dostępności serwisów i usług, wolumeny żądań, wskaźniki błędów, wskaźniki pamięci podręcznej i analizy zagrożeń IP. Cloudflare wykorzystuje i przetwarza dane dziennika użytkowników końcowych w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z naszej umowy.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Używamy Cloudflare, aby zwiększyć szybkość naszej strony internetowej i jednocześnie zmniejszyć opóźnienia, a tym samym poprawić / zoptymalizować wrażenia użytkownika podczas korzystania z naszej strony. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Okres przechowywania

Zasadniczo Cloudflare przechowuje dane na poziomie użytkownika dla domen w wersjach Free, Pro i Business przez mniej niż 24 godziny. W przypadku domen korporacyjnych, które mają aktywowaną usługę Cloudflare Logs (wcześniej Enterprise LogShare lub ELS) dane mogą być przechowywane przez maksymalnie 7 dni. Jeśli jednak adresy IP wyzwalają w Cloudflare alerty bezpieczeństwa, mogą istnieć wyjątki dotyczące powyżej przedstawionego okresu przechowywania.

Więcej informacji na temat Polityki Prywatności Cloudflare można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

 

Sprout social

Funkcje usługi Sprout Social są zintegrowane z naszą stroną internetową. Funkcje te są oferowane przez Sprout Social, Inc., 131 S. Dearborn St., Ste. 700, Chicago, IL 60603, USA. Jest to narzędzie do oceny aktywności w mediach społecznościowych, które prezentuje wiadomości i posty z naszych stron w mediach społecznościowych w celu zwiększenia przejrzystości, skuteczności i reakcji. W związku z powyższym podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Gromadzone są wyłącznie dane, które użytkownik przesyła do naszej strony mediów społecznościowych za pośrednictwem swoich wiadomości lub postów i które są dla nas również bezpośrednio widoczne na naszej stronie mediów społecznościowych, a także dane gromadzone przez operatora platformy mediów społecznościowych, które można znaleźć w odpowiednich informacjach dotyczących Polityki Prywatności administratora. 

 

concludis

Ochrona danych osobowych w Grupie Rhenus jest dla nas szczególnie ważna. W związku z tym zamieszczamy poniżej informację o naszych zasadach Polityki Prywatności, których zobowiązujemy się przestrzegać w procesie rekrutacyjnym.

Jakie informacje są gromadzone?

Po przekazaniu dokumentów aplikacyjnych są one automatycznie odczytywane i rejestrowane w naszym systemie zarządzania kandydatami. Wszystkie przesłane dokumenty (list motywacyjny, CV, certyfikaty i inne dokumenty) oraz zawarte w nich informacje są zapisywane.

Jeżeli kandydat przekazuje nam swoje dokumenty aplikacyjne osobiście lub przesyła je pocztą, są one najpierw digitalizowane, a następnie również wprowadzane do naszego systemu zarządzania kandydatami. Oryginalne dokumenty są niezwłocznie zwracane kandydatom.

Kandydat może w każdej chwili aktualizować lub korygować swoje dane. W tym celu powinien przesłać nam nowe dokumenty lub wnioski dotyczące zmiany pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

W jakim celu są wykorzystywane gromadzone dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych kandydata może odbywać się wyłącznie zgodnie z wymogami prawa, zgodnie z art. 6 RODO. Przetwarzamy dane kandydatów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Kandydat wyraził zgodę na gromadzenie swoich danych w jednym lub kilku określonych celach.

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f), chyba że interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, mają nadrzędny charakter wobec tych interesów.

Dokumenty aplikacyjne kandydata i zawarte w nich dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby danego procesu aplikacyjnego i przynależnej spółki Grupy Rhenus, zgodnie z wyborem dokonanym przez kandydata (do podania w formularzu aplikacyjnym), w celu podejmowania decyzji w procesie rekrutacyjnym.

Dostęp do dokumentów kandydata mają przy tym wszystkie osoby, które są bezpośrednio zaangażowane w proces aplikacji (działy HR, działy specjalistyczne, rady zakładowe).

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo danych kandydata?

System zarządzania kandydatami jest obsługiwany przez zleceniodawcę zgodnie ze specyfikacjami Grupy Rhenus i hostowany na serwerze w Niemczech. Gdy dane kandydata są przesyłane do Grupy Rhenus, są one automatycznie szyfrowane (szyfrowanie SSL). Środki ostrożności dotyczące zabezpieczenia danych zawsze odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu.

Jak długo są przechowywane dane kandydata?

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dokumenty są archiwizowane na kolejne 90 dni, a następnie automatycznie i całkowicie usuwane. Kandydat otrzymuje odpowiednie potwierdzenie e-mailowe dotyczące usunięcia jego dokumentów.

Jeżeli kandydat życzy sobie wcześniejszego usunięcia danych, powinien wysłać nam krótką informację e-mailem na adres: [email protected].

Co oznacza umieszczenie danych w bazie kandydatów?

Umieszczenie danych w bazie kandydatów Grupy Rhenus jest dobrowolne i w razie potrzeby odbywa się na podstawie odrębnego zaproszenia. Jeżeli kandydat zdecyduje się na umieszczenie swoich danych w bazie kandydatów, jego dane osobowe mogą być przeglądane przez osoby decyzyjne w Grupie Rhenus w celu ewentualnego zatrudnienia. Dane kandydata nie są przekazywane podmiotom trzecim spoza Grupy Rhenus.

Okres przechowywania w bazie kandydatów wynosi początkowo 180 dni. Następnie kandydat otrzymuje od nas wiadomość e-mail z opcją przedłużenia tego okresu. Jeśli kandydat nie potwierdzi chęci przedłużenia przechowywania danych w ciągu 14 dni, jego dane zostają prawidłowo usunięte.

Jeżeli kandydat życzy sobie wcześniejszego usunięcia z bazy kandydatów, powinien wysłać nam krótką informację e-mailem na adres: [email protected]. Dane kandydata zostają wówczas natychmiast usunięte.  

Co ma miejsce w przypadku równoległych procedur rekrutacyjnych w Grupie Rhenus?

Jeżeli kandydat aplikuje na kilka stanowisk w Grupie Rhenus jednocześnie, specjalistyczne działy szukające kandydatów, w których kandydat uczestniczy w procesie rekrutacyjnym, otrzymują stosowną informację. 

Powyższe ma zastosowanie także w przypadku ubiegania się o inne wolne stanowisko w Grupie Rhenus po odrzuceniu podania w okresie przechowywania dokumentów wynoszącym 90 dni.

Aktualizacja Polityki Prywatności

Jesteśmy uprawnieni do aktualizowania lub zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Obowiązujący poziom ochrony danych zostaje przy tym oczywiście utrzymany. W przypadku zmiany przepisów o ochronie danych osobowych niezwłocznie poinformujemy o tym kandydata pocztą elektroniczną.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych w naszym systemie zarządzania kandydatami prosimy o kontakt:

Rhenus Assets & Services GmbH & Co. KG
Service Center Personal
Rhenus-Platz 1
59439 Holzwickede
E-mail: [email protected]
Telefon: +49 (0)2301 29 0 

Imię i nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Oliver Köhler
Rhenus Platz 3
59439 Holzwickede
Niemcy
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.rhenus.com

Wersja: 08.09.2021

Aplikacja za pośrednictwem funkcji WhatsApp

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych jest:

Rhenus Assets & Services GmbH & Co. KG
Service Center Human Resources
Rhenus-Platz 1
59439 Holzwickede
Tel.: +49 (0)2301 29-0
E-mail: [email protected]

1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

W celach aplikacyjnych dla tego ogłoszenia o pracę możliwe jest korzystanie z komunikatora WhatsApp w celu ułatwienia kontaktu. Podczas korzystania z funkcji aplikacji poprzez WhatsApp („Usługa”) komunikacja odbywa się za pośrednictwem czatu online. Przetwarzamy przy tym wszystkie dane przekazane nam przez kandydata podczas czatu. Korzystanie z usługi jest dobrowolne. Alternatywnie można również przesłać swoją aplikację w tradycyjny sposób (pocztą lub e-mailem) lub za pośrednictwem naszej platformy aplikacyjnej https://www.rhenus.group/karriere/.

Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji:
Dopiero po wyrażeniu przez kandydata zgody na obowiązujące Warunki korzystania z usługi, a także po zaakceptowaniu naszej Polityki Prywatności (zaznaczenie opcji „Tak”), można rozpocząć z nami czat online i przesyłać nam dane. Należy rozpocząć od wprowadzenia danych osobowych. Do tego momentu żadne inne dane poza danymi komunikacyjnymi nie są wymieniane za pośrednictwem WhatsApp. Jeśli kandydat nie wyrazi zgody lub nie kontynuuje komunikacji, dane kontaktowe lub numer telefonu komórkowego zostaję usunięte w ciągu 24 godzin od ostatniej wiadomości. Kandydat może ponadto zakończyć komunikację samodzielnie w dowolnym momencie; również wówczas dane zostają usunięte w wyżej wymienionym okresie.

Jeżeli kandydat korzysta z tej usługi, podstawą prawną dla komunikacji i związanego z nią przetwarzania jego danych jest jego zgoda, którą można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu z § 26 BDSG w celu realizacji procesu aplikacji). Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu odwołania. Odwołanie należy kierować do osoby kontaktowej podanej w naszej Polityce Prywatności.

Odbiorca danych:
Usługa jest nam świadczona przez dostawcę usług IT (SBB Software und Beratung GmbH), który, jako podmiot przetwarzający, przetwarza dla nas dane kandydatów. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.pitchyou.de/datenschutz. Informacje na temat ochrony danych przez WhatsApp, na przykład na temat ich przetwarzania lub sposobu korzystania z prawa do ochrony danych w stosunku do WhatsApp, można znaleźć tutaj: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea.

Zwracamy również uwagę, że przetwarzanie danych przez WhatsApp wiąże się z zagrożeniami bezpieczeństwa; WhatsApp może ewentualnie uzyskać dostęp do prywatnych kontaktów użytkownika. Stany Zjednoczone są obecnie sklasyfikowane jako kraj o niewystarczającym poziomie ochrony danych zgodnie ze standardami UE. W szczególności istnieje ryzyko, że dane użytkownika mogą być przetwarzane przez władze USA w celach kontroli i monitorowania, bez informowania użytkownika o takim przetwarzaniu danych i bez możliwości skorzystania przez użytkownika ze środków prawnych przeciwko takiemu przetwarzaniu danych przez władze USA.

Więcej informacji można znaleźć w naszej
Polityce Prywatności.

3. Okres przechowywania danych:

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego poprzez WhatsApp dane kandydata są za pośrednictwem interfejsu przesyłane do zewnętrznego systemu concludis i natychmiast po przesłaniu usuwane z PitchYou. Dalsze przetwarzanie i usuwanie danych odbywa się następnie wyłącznie w systemie podmiotu trzeciego i obowiązują następujące okresy usuwania: wszystkie dokumenty aplikacyjne są archiwizowane przez kolejne 90 dni, a następnie automatycznie i całkowicie usuwane. Po usunięciu danych kandydat otrzymuje potwierdzenie tego faktu pocztą elektroniczną. Wyjątek: aplikacje, które zostały umieszczone w bazie kandydatów. Tacy kandydaci otrzymują po upływie 180 dni wiadomość e-mail z zapytaniem, czy ich dane mogą być przechowywane przez kolejne 180 dni. Jeżeli kandydaci nie wyrażą aktywnie zgody, ich dokumenty są również automatycznie i całkowicie usuwane.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Informacje na temat praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności w punkcie „Prawa osób, których dane dotyczą”.

5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą, narusza RODO.

Flipsnack

Na naszej stronie internetowej używamy „Flipsnack”. Jest to usługa służąca do graficznego włączania plików PDF. Podmiotem przetwarzającym jest Flipsnack LLC, 2701 Troy Center Dr Suite 255, Troy, Michigan, 48084. Celem przetwarzania danych przez Flipsnack jest wyświetlanie broszur PDF. Dane są gromadzone za pomocą technologii, takich jak pliki cookie i iFrame. Są one umieszczane w przeglądarce. Następujące dane (osobowe) są gromadzone poprzez korzystanie z tej usługi lub wskutek takiego korzystania: dane dziennika (przeglądarka, system operacyjny, typ urządzenia, adres IP, aktywność na czacie, data, godzina i czas trwania dostępu, adres URL strony odsyłającej, odsłony strony, wyszukiwane hasła, lokalizacja, kliknięcia). Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. Dane są przechowywane do momentu, gdy nie są już potrzebne do przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Flipsnack znajdują się pod linkiem: https://www.flipsnack.com/legal-information/privacy-policy.html.

 

Usługi Google AdServices i Google AdWords Conversion

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi „Google Ads” (dawniej Google AdWords), usługi firmy Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwana poniżej „Google”). Google Ads umożliwia nam, za pomocą nośników reklamowych na zewnętrznych stronach internetowych, zwrócenie uwagi na nasze atrakcyjne oferty. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Środki reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych „AdServer”. W tym celu używamy tak zwanych plików cookie AdServer, za pomocą których można zmierzyć określone parametry pomiaru sukcesu, takie jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia przez użytkowników. Jeśli użytkownik wejdzie na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads zapisuje plik cookie na jego komputerze.

Takie pliki cookie tracą zwykle ważność po 30 dniach. Nie mają one na celu osobistej identyfikacji użytkownika. W takim pliku cookie są zazwyczaj zapisywane jako wartości analityczne następujące informacje: unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy na miejsce (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu), informacje o rezygnacji (informacja, że użytkownik nie chce już być adresatem danej reklamy). Takie pliki cookie umożliwiają Google ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony internetowe klienta reklam, a plik cookie zapisany na jego komputerze jeszcze nie wygasł, Google i klient rozpoznają, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Do każdego klienta reklam przypisany jest inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone poprzez strony internetowe klientów reklam. W ramach wyżej wymienionych celów reklamowych nasza firma nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych danych osobowych. Od Google otrzymujemy wyłącznie oceny statystyczne. Na podstawie tych ocen możemy rozpoznać, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dodatkowych danych pochodzących z zastosowania środków reklamowych; w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji. Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych, które są zbierane przez zastosowanie Google Ads przez Google. Zgodnie z naszą wiedzą, Google otrzymuje informacje, że użytkownik otworzył odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknął naszą reklamę. Jeśli użytkownik ma konto użytkownika w Google i jest zarejestrowany, Google może przypisać wizytę do jego konta użytkownika. Nawet jeżeli użytkownik nie jest zarejestrowany w serwisie Google lub nie zalogował się, możliwe jest, że dostawca Google pozna i zapisze jego adres IP.

Podstawą prawną dla przetwarzania jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli użytkownik nie chce, aby Google Ads gromadziło i przetwarzało wyżej wymienione dane, może odmówić zgody lub odwołać ją w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. 

W ramach przetwarzania danych przez Google Ads mogą być one przekazywane do USA. Odbiorcami tych danych mogą m.in. być Google LLC. i Alphabet Inc. Bezpieczeństwo przekazywania danych jest zabezpieczone tzw. standardowymi klauzulami umownymi, które zapewniają, że przetwarzanie danych osobowych podlega poziomowi bezpieczeństwa odpowiadającemu poziomowi bezpieczeństwa określonemu w RODO.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w Polityce Prywatności Google: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Google Tag Manager

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi „Google Tag Manager” firmy Google Inc. Dla obszaru europejskiego za wszystkie usługi Google odpowiada firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Google Tag Manager to narzędzie organizacyjne, za pomocą którego tagi strony internetowej można integrować i zarządzać centralnie i za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych. Google Tag Manager jest usługą pomocniczą i przetwarza dane osobowe wyłącznie w technicznie niezbędnych celach. Google Tag Manager nie przechowuje żadnych danych. Usługa ta zapewnia ładowanie innych komponentów, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Należy pamiętać, że władze amerykańskie, takie jak agencje wywiadowcze, mogą na podstawie przepisów prawa amerykańskiego mieć dostęp do danych osobowych. Dodatkowe informacje na temat Google Tag Manager można znaleźć w Polityce Prywatności Google.

 

Google DoubleClick

Ta strona internetowa korzysta z funkcji Google DoubleClick. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

DoubleClick służy do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach użytkownika w sieci reklamowej Google. Aby możliwe było wyświetlanie użytkownikom reklamy opartej na ich zainteresowaniach, DoubleClick musi być w stanie rozpoznać daną osobę oglądającą i przyporządkować do niej odwiedzane strony internetowe, kliknięcia i inne informacje o zachowaniu użytkownika. DoubleClick wykorzystuje w tym celu pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. odciski palców urządzeń). Google DoubleClick wykorzystuje specjalny skrypt plików cookie. Narzędzie to zapisuje między innymi

 • liczbę wyświetleń strony,
 • zachowania użytkowników na stronie,
 • adres IP użytkownika,
 • poprzednio odwiedzane strony i
 • słowa kluczowe użyte do wyszukiwania

. Zebrane informacje są łączone w pseudonimowy profil użytkownika, aby danemu użytkownikowi wyświetlić reklamy oparte na zainteresowaniach. Jeżeli użytkownik posiada konto w Google, wyszukiwarka łączy uzyskane dane z informacjami dostępnymi na koncie Google.

W ramach przetwarzania danych przez Google mogą być one przekazywane do USA. Odbiorcami tych danych mogą być m.in. Google LLC. i Alphabet Inc. Poziom ochrony danych w USA nie jest obecnie równoważny z poziomem w UE. Wynika to w szczególności z daleko idących urzędowych uprawnień dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez firmy oraz niewystarczających możliwości ochrony prawnej osób, których dane dotyczą. Bezpieczeństwo przekazywania danych jest zabezpieczone tzw. standardowymi klauzulami umownymi, które zapewniają, że przetwarzanie danych osobowych podlega poziomowi bezpieczeństwa odpowiadającemu poziomowi bezpieczeństwa określonemu w RODO.

Przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika w rozumieniu TTDSG. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Więcej informacji na temat sprzeciwu wobec reklamom wyświetlanym przez Google można znaleźć na stronie policies.google.com/technologies/ads

OneTrust CMP

Na naszej stronie internetowej korzystamy z platformy zarządzania plikami cookie o nazwie OneTrust, aby uzyskać zgodę użytkownika na zapisywanie określonych plików cookie w jego przeglądarce i udokumentować tę zgodę w sposób zgodny z ochroną danych osobowych. Dostawcą tej usługi jest firma OneTrust Technology Limited (zwana poniżej „OneTrust”), 82 St John St, Farringdon, Londyn EC1M 4JN, Wielka Brytania (WB).

Poprzez integrację kodu JavaScript użytkownikom jest w momencie otwierania strony wyświetlany baner, dzięki czemu mają możliwość wyrażenia zgody lub jej odmowy na używanie plików cookie do indywidualnych celów lub poszczególnych funkcji naszej strony internetowej. W takim przypadku narzędzie blokuje ustawienie wszystkich plików cookie wymagających zgody, dopóki dany użytkownik nie udzieli odpowiedniej zgody. W ten sposób zostaje zagwarantowane, że wymagające zgody pliki cookie są zapisywane na odpowiednim urządzeniu końcowym użytkownika tylko, gdy istnieje podstawa prawna.

Aby usługa OneTrust była w stanie indywidualnie rejestrować lub protokołować dokonane przez użytkownika ustawienia zgody, po wywołaniu naszej strony internetowej narzędzie gromadzi następujące informacje o użytkowniku:

 • adres IP (tylko tymczasowo do wyświetlania prawidłowego banera w zależności od lokalizacji dostępu);
 • odpowiednie ustawienia zgody użytkownika, przy czym nie możemy ustalić, jaka osoba fizyczna stoi za użytkownikiem.

Zastosowanie technologii OneTrust jest wykorzystywane do uzyskania wymaganej prawnie zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Zawarliśmy z firmą OneTrust umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że OneTrust przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO. Pragniemy zwrócić uwagę, że dane użytkownika mogą być przekazywane do USA.

Zebrane dane są przechowywane tak długo, aż użytkownik zażąda od nas ich usunięcia, lub do momentu, gdy pliki cookie OneTrust zostaną samodzielnie usunięte lub gdy ustanie cel przechowywania tych danych. Powyższe nie narusza obowiązujących obligatoryjnie ustawowych terminów dotyczących przechowywania danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez pliki cookie OneTrust można znaleźć w Polityce Prywatności OneTrust pod adresem https://www.onetrust.de/datenschutzerklaerung/.

Mautic Pixel

Na naszej stronie internetowej używamy „Mautic Pixel”. Strona internetowa Mautic.org jest własnością Mautic Inc. (53 State St, Boston, Massachusetts 02109, US), firmy należącej do Acquia. Mautic umożliwia markom integrację i personalizację wszystkich ich cyfrowych właściwości i kanałów w celu zapewnienia znakomitego doświadczenia klienta. Dzięki nowoczesnemu podejściu do automatyzacji marketingu, pakiet narzędzi Mautic umożliwia specjalistom ds. marketingu dostarczanie kampanii i treści o wyższej wydajności i wynikach. Dzięki Mautic możemy wysyłać wszystkie newslettery lub zamieszczać na stronie internetowej studia przypadków/pliki do pobrania. Mautic używa tak zwanych „plików cookie administratora” – oznacza to, że dane są przechowywane bezpośrednio na naszym serwerze i nie są przekazywane dostawcom zewnętrznym. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f ) RODO.

 

Microsoft Advertising (wcześniej: Bing Ads)

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi „Microsoft Advertising” (wcześniej: Bing Ads). Dostawcą usługi jest firma Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (zwana poniżej „Microsoft”). Microsoft Advertising (zwane dalej „MS Ads”) umożliwia nam informowanie jak największej liczby osób o naszych produktach i usługach. W tym celu na naszej stronie internetowej jest zintegrowany tag śledzenia konwersji (Universal Event Tracking (UET)). Służy on do lepszego poznania zachowań użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę internetową za pośrednictwem reklam Microsoft. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, jakiego słowa kluczowego lub jakiej reklamy użył użytkownik w celu przejścia na naszą stronę internetową, co kliknął na tej stronie i jak długo na niej pozostał. Możemy również zobaczyć, ilu użytkowników odwiedziło naszą stronę internetową za pośrednictwem reklam. W tym zakresie przetwarzamy jednak tylko dane i oceny dotyczące zachowania w sieci. W żadnym momencie nie mamy możliwości osobistego zidentyfikowania poszczególnych użytkowników.

Microsoft umieszcza na komputerze użytkownika plik cookie, o ile użytkownik przeszedł na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Microsoft Advertising. MS Ads gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. W ramach zastosowania MS Ads gromadzone i przetwarzane są następujące dane:

 • wskaźniki zajęcia;
 • liczba odwiedzin;
 • współczynnik odrzuceń;
 • ID kliknięć Microsoft;
 • podpis cyfrowy;
 • tag identyfikatora UET;
 • adresy URL;
 • adres URL strony odsyłającej;
 • tytuł strony;
 • konwersje;
 • wysokość ekranu;
 • szerokość ekranu;
 • ustawienie języka przeglądarki;
 • czas trwania wizyty;
 • głębia kolorów ekranu;
 • czasy reakcji strony;
 • kliknięte reklamy.

Stosowanie MS Ads opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość w sekcji „Preferencje dotyczące plików cookie”.

Microsoft wykorzystuje te dane do optymalizacji własnych reklam i innych usług. Jeśli użytkownik posiada konto Microsoft, gromadzone dane mogą być powiązane z jego kontem. Możliwe jest również, że Microsoft rozpozna i przechowa adres IP użytkownika. Microsoft przechowuje dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to niezbędne do świadczenia własnych usług lub dostarczania własnych produktów lub do celów prawnych. W przypadku wyszukiwania w wyszukiwarce Bing firma Microsoft usuwa zapisane wyszukiwania po 6 miesiącach, usuwając adres IP użytkownika. Identyfikatory plików cookie stają się nierozpoznawalne po 18 miesiącach. W ramach przetwarzania poprzez MS Ads dane mogą być przekazywane do USA. Bezpieczeństwo przekazywania jest zabezpieczone poprzez tzw. standardowe klauzule umowne.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Microsoft Clarity

Niniejsza witryna internetowa korzysta z funkcji usługi "Microsoft Clarity". Dostawcą jest Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (zwana dalej "Microsoft"). Microsoft Clarity (zwana dalej "MS Clarity") jest narzędziem służącym do analizy zachowań użytkowników na tej stronie internetowej. W szczególności Clarity rejestruje ruchy myszy i tworzy graficzną reprezentację tego, do której części witryny użytkownicy przewijają najczęściej (mapy cieplne). Clarity może również rejestrować sesje, dzięki czemu możemy przeglądać wykorzystanie strony w formie filmów. Otrzymujemy również informacje o ogólnym zachowaniu użytkowników na naszej stronie internetowej. Dane z nagrań są przechowywane przez 30 dni. Wszystkie oznaczone lub ulubione sesje są przechowywane przez 13 miesięcy. Dane map cieplnych (dane kliknięć) są przechowywane przez 13 miesięcy.

Microsoft umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika, jeśli trafił on na naszą witrynę za pośrednictwem reklamy Microsoft. Następujące dane są gromadzone i przetwarzane w ramach korzystania z MS Clarity

 • adres IP
 • lokalizacja
 • Informacje o przeglądarce
 • Rozdzielczość ekranu
 • Ustawienia języka
 • Odwiedzone strony/podstrony
 • Data/godzina dostępu do strony internetowej
 • Kliknięcia, przewijanie, ruchy myszą

Korzystanie z MS Clarity odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TDDDG. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość w sekcji "Preferencje dotyczące plików cookie".
Zwracamy uwagę, że Microsoft może przekazywać dane osobowe do USA. Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony dla USA w dniu 10 lipca 2023 r. Microsoft Corporation jest certyfikowany zgodnie z ramami prywatności UE-USA. Certyfikat ten potwierdza, że amerykańska firma przestrzega wymaganych przepisów i praktyk w zakresie ochrony danych.
Microsoft wykorzystuje dane do optymalizacji własnych reklam i innych usług. Jeśli użytkownik sam posiada konto Microsoft, zebrane dane mogą zostać powiązane z jego kontem. Microsoft może również rozpoznawać i przechowywać adres IP użytkownika. W ramach przetwarzania za pośrednictwem MS Clarity dane mogą być przesyłane do USA. Bezpieczeństwo transferu zapewniają tzw. standardowe klauzule umowne.
 Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Rezerwacja spotkań z Microsoft Bookings

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Microsoft Bookings (zwanej dalej „MS Bookings”) do rezerwacji spotkań online. Dostawcą usługi jest firma Microsoft Corporation (zwana poniżej „Microsoft”), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. MS Bookings zawiera internetowy kalendarz rezerwacji terminów i można go zintegrować z programem Outlook, aby zapewnić klientom elastyczność w rezerwowaniu terminu, który jest dla nich najlepszy. MS Bookings jest aplikacją Microsoft 365, tzn. wszystkie dane są przechowywane w ramach platformy Microsoft 365 i Exchange.

Na naszej stronie internetowej można zobaczyć wolne terminy na spotkanie online. Użytkownik może wybrać spotkanie i zarezerwować je poprzez podanie swoich danych. Następnie otrzymuje on wiadomość e-mail z potwierdzeniem i zaproszenie do kalendarza. Każdy kalendarz rezerwacji jest skrzynką pocztową w usłudze Exchange Online.  Pliki są przechowywane i pobierane za pośrednictwem Exchange. Zarezerwowane spotkania odbywają się wirtualnie za pośrednictwem Microsoft Teams (zwane dalej „MS Teams”). Każde spotkanie, zarezerwowane jako spotkanie online, tworzy unikalny link do spotkania, który jest wysyłany do uczestników, aby mogli do niego dołączyć za pośrednictwem przeglądarki internetowej, połączenia telefonicznego lub aplikacji Teams.

W ramach rezerwacji spotkania za pośrednictwem MS Bookings zbierane są następujące dane osobowe użytkownika: data i godzina spotkania, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, notatki (opcjonalnie), firma (opcjonalnie), kod pocztowy (opcjonalnie). Przetwarzamy dane w celu potwierdzenia spotkania i nawiązania kontaktu z użytkownikiem.

W ramach korzystania z MS Teams są przetwarzane następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe (opcjonalnie), preferowany język, metadane spotkania (np. data, godzina, identyfikator spotkania, numer telefonu, lokalizacja, dane tekstowe, audio i wideo). Użytkownik ma ewentualnie możliwość skorzystania z funkcji czatu podczas spotkania online. W takim przypadku wprowadzone przez użytkownika wpisy tekstowe są przetwarzane w celu wyświetlenia ich podczas spotkania online. Aby umożliwić wyświetlanie wideo i odtwarzanie dźwięku, są podczas spotkania online przetwarzane dane z mikrofonu urządzenia końcowego i kamery wideo urządzenia końcowego użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć lub wyciszyć kamerę lub mikrofon za pośrednictwem MS Teams.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość odwołania swojej zgody ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku zamierzony kontakt z użytkownikiem nie jest już możliwy lub już rozpoczęta komunikacja nie może być kontynuowana. Użytkownik ma również możliwość anulowania lub zmiany zarezerwowanych terminów w zaproszeniu na spotkanie. Zwracamy uwagę, że użytkownik nie musi korzystać z MS Bookings w celu zarezerwowania spotkania. Jeżeli nie chce on korzystać z tej usługi, może wybrać inną oferowaną możliwość nawiązania kontaktu w celu uzgodnienia terminu.

Dane osobowe są usuwane, gdy tylko nie są one już konieczne do osiągnięcia celu ich gromadzenia oraz o ile ich usunięcie nie jest sprzeczne z jakimkolwiek obowiązkiem ich przechowywania, do którego jesteśmy prawnie zobowiązani. Wymóg taki może istnieć w szczególności, jeśli dane są nadal potrzebne w celu realizacji umownych usług. Jeżeli podczas spotkania online okaże się, że brak jest zainteresowania współpracą, dane osobowe użytkownika są usuwane po zakończeniu spotkania.

W celu umówienia się na spotkanie, dane osobowe użytkownika są przesyłane do firmy Microsoft. Zasadniczo dane są hostowane w Niemczech. W ramach przetwarzania przez Microsoft dane mogą zostać przekazane do USA. Poziom ochrony danych w USA nie jest obecnie równoważny z poziomem w UE. Wynika to w szczególności z daleko idących urzędowych uprawnień dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez firmy oraz niewystarczających możliwości ochrony prawnej osób, których dane dotyczą. Bezpieczeństwo przekazywania danych jest zabezpieczone tzw. standardowymi klauzulami umownymi, które zapewniają, że przetwarzanie danych osobowych podlega poziomowi bezpieczeństwa odpowiadającemu poziomowi bezpieczeństwa określonemu w RODO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności Microsoft.

Visual Website Optimizer (VWO)

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Visual Website Optimizer („VWO”). Dostawcą usługi jest Wingify Software Pvt. Ltd. (KLJ TOWER, 1104, North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi, 110034, Indie). Jest to narzędzie do statystycznej analizy zachowań użytkowników w celach optymalizacyjnych i marketingowych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Tworzymy testy użytkowników VWO w celu optymalizacji i dalszego rozwoju naszej strony internetowej. VWO analizuje przy tym dane statyczne dotyczące korzystania z naszej strony internetowej. Za pomocą narzędzia do testowania A/B dane, takie jak liczba osób odwiedzających, zachowanie po kliknięciu i średni aktywny czas przebywania użytkowników strony internetowej, są przypisywane do odpowiednich wariantów testowych. Na podstawie zachowania użytkowników, np. dłuższe przebywanie na stronie lub częstsze interakcje z elementami, można stwierdzić, które z tych stron internetowych lub elementów spełniają z większym prawdopodobieństwem potrzeby użytkowników.

VWO używa adresów IP do sprawdzania przepływu danych. Adres IP użytkownika jest jednak anonimizowany natychmiast po zgromadzeniu danych i przed ich zapisem. Domyślnie VWO zastępuje ostatni oktet (cyfry po czwartej kropce) adresu IP odwiedzającego, który przechodzi przez serwer VWO, wartością 0. Dane osób odwiedzających stronę internetową, zgromadzone przez VWO, są przechowywane w centrum komputerowym w Belgii. Okres przechowywania danych wynosi 30 dni.

Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych osób odwiedzających w przyszłości, użytkownik może następującym linkiem uzyskać od VWO plik cookie opt-out. W ten sposób żadne dane osoby odwiedzającej przeglądarkę użytkownika nie będą w przyszłości gromadzone i przechowywane przez VWO: https://vwo.com/opt-out/. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć pod linkiem: https://vwo.com/privacy-policy/.

Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Prawo do informacji

Osoba, której dane dotyczą, może zażądać od nas potwierdzenia, czy dane osobowe, które jej dotyczą, są przez nas przetwarzane. Jeżeli takie przetwarzanie danych ma miejsce, osoba, której dane dotyczą, może zażądać od nas informacji o:

(1)        celach, dla których dane osobowe są przetwarzane;

(2)        kategoriach danych osobowych, które są przetwarzane;

(3)        odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe osoby, której dotyczą, zostały lub jeszcze zostaną ujawnione;

(4)        planowanym okresie przechowywania danych osobowych osoby, której dotyczą, lub, jeżeli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, informacji o kryteriach ustalania okresu przechowywania;

(5)        obowiązywaniu prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

(6)        obowiązywaniu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

(7)        wszelkich dostępnych informacjach o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik może otrzymać od nas bezpłatną kopię swoich danych. W przypadku zainteresowania dodatkowymi kopiami, zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty za dodatkowe kopie.

2. Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych wobec administratora, jeżeli przetwarzane dane osobowe osoby, której dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, może przy spełnieniu poniższych warunków zażądać ograniczenia przetwarzania danych, które jej dotyczą:

(1)        osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość dotyczących jej danych osobowych przez okres, który umożliwia administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;

(2)        przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

(3)        administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub

(4)        osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze stwierdzone, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4. Prawo do usunięcia danych

Użytkownik może zażądać usunięcia przez nas jego danych, jeśli spełnione są wymogi prawne w tym zakresie. Może to mieć miejsce w przypadku wystąpienia jednego z poniższych powodów:

(1)        dane osobowe osoby, której dotyczą, nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane.

(2)        osoba, której dane dotyczą, odwołała zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

(3)        osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 RODO.

(4)        dane osobowe osoby, której dotyczą, były przetwarzane niezgodnie z prawem.

(5)        dane osobowe osoby, której dotyczą, muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

(6)        dane osobowe osoby, której dotyczą, zostały zgromadzone w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

a) Wyjątki

 

Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje, o ile przetwarzanie danych jest konieczne

(1)        do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(2)        do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

(3)        z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) oraz art. 9 ust. 3 RODO;

(4)        do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, lub

(5)        do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do przenoszenia danych

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które zostały nam udostępnione, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto osoba taka ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

(1)        przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz

(2)        przetwarzanie odbywa się przy pomocy zautomatyzowanych procedur.

Podczas korzystania z tego prawa osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do tego, aby dotyczące jej dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jednego administratora drugiemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe. Powyższe nie może naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, prowadzonego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. W takim przypadku dane użytkownika nie są już przetwarzane. Ostatnie nie ma zastosowania, jeśli możemy wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów użytkownika lub jeżeli dane użytkownika są potrzebne w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe osoby, której dotyczą, są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

7. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma w każdej chwili prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

8.  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą, narusza RODO.