You can see a waterdrop that resembles the earth. You can see a waterdrop that resembles the earth.

ZGODNOŚĆ KORPORACYJNA

W ramach naszego postępowania zgodnego z przepisami prawa w naszej firmie, jak w wielu innych sferach życia, mówi się: prewencja jest lepsza niż leczenie. Nasze wytyczne zgodności stanowią tamę dla zgodnego z prawem postępowania w naszej codziennej pracy.

keyboard_arrow_up

ORIENTACJA DLA NASZYCH PRACOWNIKÓW

Działalność gospodarcza Grupy Rhenus oparta jest na różnych i odmiennych systemach prawnych w poszczególnych krajach i regionach, w których grupa funkcjonuje. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby jego postępowanie było zawsze zgodne z tymi zasadami. Dotyczy to pracowników na każdym poziomie, we wszystkich częściach firmy i we wszystkich krajach.

Zasady, które zebraliśmy w dyrektywie w sprawie zgodności korporacyjnej, stanowią podstawę podstępowania zgodnego z prawem. Nie obejmują one wszystkich możliwych sytuacji ani nie opisują wszystkich stosowanych zasad, jakich trzeba przestrzegać w poszczególnych przypadkach.

Silna podstawa

Te zasady zgodności korporacyjnej mają na celu zapewnienie wsparcia w codziennej pracy i pomoc pracownikom w chronieniu się przed niewłaściwym postępowaniem. Wskazują one jednak tylko obszary o szczególnych znaczeniu w bieżącej praktyce. Ponadto wszyscy pracownicy powinni zapoznać się ze stosowanymi przepisami i w razie wątpliwości uzyskać poradę od przełożonego, z działu prawnego lub od specjalisty ds. zgodności w Rhenus.

You can see columns of a roman building.
[Translate to Polish:]

Zasady zgodności do pobrania

Każdy przełożony i każdy pracownik musi zapewnić poprzez swoją uczciwość, że przestrzega zasad zgodności korporacyjnej jako kluczowego elementu kultury korporacyjnej.

Więcej informacji można uzyskać w zasadach zgodności korporacyjnej, z którymi można zapoznać się tutaj.