keyboard_arrow_up

Jméno a adresa odpovědné osoby

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů a dalších národních předpisů členských států o ochraně osobních údajů, jakož i dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

Rhenus SE & Co. KG
Rhenus Platz 1
59439 Holzwickede
Německo
Tel.: +49 (0)2301 29-0
e-mail: [email protected]
Webové stránky: www.rhenus.group

Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Datenschutzbeauftragter
Rhenus Platz 1
59439 Holzwickede
Německo
e-mail: [email protected]
Webové stránky: www.rhenus.group

Při nakládání s vašimi osobními údaji odpovědně chráníme vaše soukromí a zajišťujeme naprostou důvěrnost dat, a proto uvádíme následující upozornění a informace:

Poskytování webových stránek a vytváření protokolových souborů

1. Sběr dat

Naše webové stránky můžete v zásadě navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste. Zjišťujeme pouze technické údaje, jako je název vašeho poskytovatele internetových služeb, webová stránka, z níž jste přišli, a webové stránky, které jste na našem webu navštívili. Tyto informace jsou vyhodnocovány spolu s údaji o datu a čase pro interní statistické účely reklamy, analýzy webových stránek a pro potřeby tvorby našich webových stránek. Jako uživatel však přitom zůstáváte naprosto anonymní. Pseudonymní profily použití se nevytvářejí.

2. Účel a právní základ zpracování údajů

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro zobrazení webové stránky na počítači uživatele. Z tohoto důvodu musí zůstat IP adresa uživatele uložena po celou dobu návštěvy našich stránek. Tento účel je také naším oprávněným zájmem při zpracování údajů podle čl. 6 písm. f) GDPR.

3. Doba uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, k němuž byly získány. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek se tak děje po skončení příslušné relace.

4. Možnost vznesení námitky a možnost odstranění údajů

Pro provoz webových stránek je získávání údajů a jejich ukládání do protokolových souborů naprosto nezbytné. Uživatel tedy nemůže vznést námitku.

Používání souborů cookie

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Soubory cookie používáme ke zkvalitnění struktury a obsahu našich webových stránek a k zajištění uživatelsky orientované a plynulé navigace. Po dobu vaší návštěvy na stránkách ukládáme tzv. relační soubory cookie. Slouží k zaznamenávání obsahu, který byl z vašeho počítače vyvolán při dalším prohlížení stránek, a rovněž pomáhají zvýšit vaši bezpečnost při surfování. Pokud naše webové stránky opustíte nebo na ně po určitou dobu nekliknete, tyto krátkodobé soubory cookie se vymažou.

Soubory cookie nemohou počítač poškodit. Nepředstavují bezpečnostní hrozbu ve smyslu virů nebo špehování vašeho počítače. Nakládání se soubory cookie určujete sami. Při jejich schválení, odmítnutí, zobrazení a odstranění se řiďte funkcí nápovědy v prohlížeči.

Soubory cookie používáme k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby bylo možné identifikovat volající prohlížeč i po změně stránky. Do souborů cookie se ukládají a přenášejí následující údaje.

 • Nastavení jazyka

Používáme také soubory cookie, které umožňují analyzovat chování uživatele při surfování na stránkách. K tomu dochází pouze s výslovným souhlasem uživatele.  Tímto způsobem lze přenášet následující údaje:

 • Zadané vyhledávané výrazy

2. Účel a právní základ zpracování údajů

Účelem používání nezbytně nutných souborů cookie (technicky nezbytných souborů cookie) je umožnit uživatelům používání webových stránek. Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí nezbytně nutných cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (vyvažování zájmů).

Bez použití souborů cookie nelze některé funkce našich webových stránek vůbec používat. Z toho důvodu je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky. Soubory cookie potřebujeme pro následující aplikace:

 • Přijetí jazykových nastavení

Uživatelské údaje získané prostřednictvím technicky nezbytných souborů cookie neslouží k vytváření uživatelských profilů.

Pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu se používají analytické soubory cookie. Prostřednictvím analytických souborů cookie získáváme informace o tom, jak jsou naše webové stránky využívány, a tak můžeme naši nabídku neustále optimalizovat. Používáme následující analytické soubory cookie:

 • Zapamatování hledávaných výrazů

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie, které nejsou technicky nezbytné (výkonnostní soubory cookie), je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

3. Doba uložení, možnost vznesení námitky a odstranění údajů

Soubory cookie se ukládají v počítači uživatele, z nějž se přenášejí na naše stránky. Z toho důvodu také máte jako uživatel plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Přenos souborů cookie můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení v internetovém prohlížeči nebo v banneru cookie. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. Vymazání lze provést i automaticky. Pokud jsou soubory cookie na našich webových stránkách deaktivovány, je možné, že již nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce webových stránek.

Newsletter

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Newsletter je zasílán na základě registrace uživatele na webových stránkách:

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru bezplatného newsletteru. Při registraci k odběru newsletteru jsou nám předány údaje ze vstupního okna. Přitom se zpracovávají následující údaje:

 • jméno a příjmení 
 • e-mailová adresa
 • společnost (nepovinný údaj)
 • telefonní číslo (nepovinný údaj)

Při registraci budou dále shromažďovány následující údaje:

 • IP adresa volajícího počítače
 • datum a čas registrace

Při registraci je vyžádán souhlas se zpracováním vašich údajů a je uveden odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Newsletter je zasílán na základě prodeje zboží nebo služeb:

Pokud na našich webových stránkách zakoupíte zboží nebo služby a zadáte svou e-mailovou adresu, můžeme ji následně použít k zasílání newsletteru. V takovém případě bude prostřednictvím newsletteru zasílána pouze přímá reklama na naše vlastní podobné zboží nebo služby.

V souvislosti se zpracováním údajů pro zasílání newsletterů nejsou žádné údaje předávány třetím stranám. Tyto údaje budou použity pouze k zasílání newsletteru.

Job Newsletter je zasílán v rámci nabídky volných pracovních míst ve skupině Rhenus. Na základě určitých kritérií (kariérní úroveň, obor činnosti, společnost, země) vás budeme každý týden informovat o nových pracovních nabídkách prostřednictvím Job Newsletteru.

2. Účel a právní základ zpracování údajů

Newsletter je zasílán na základě registrace uživatele na webových stránkách. Získaná e-mailová adresa uživatele slouží k zasílání newsletteru.

Shromažďování dalších osobních údajů při registraci slouží k tomu, aby nemohly být zneužity služby nebo použité e-mailové adresy.

Právním základem pro zpracování údajů po registraci uživatele k odběru newsletteru je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud k němu uživatel udělil souhlas.

Newsletter je zasílán na základě prodeje zboží nebo služeb: Právním základem pro zasílání newsletteru v důsledku prodeje zboží nebo služeb je § 7 odst. 3 UWG nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 3. Doba uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, k němuž byly získány. E-mailová adresa uživatele je uložena po dobu, po níž je odběr newsletteru aktivní.

Osobní údaje získané při registraci se obvykle po sedmi dnech vymažou.

4. Možnosti vznesení námitky a odvolání souhlasu

Odběr newsletteru může uživatel kdykoli zrušit. K tomu účelu je v každém newsletteru uveden odpovídající odkaz. Je rovněž možné odvolat souhlas s uchováváním osobních údajů získaných při registraci.

Registrace

Na našich webových stránkách se nachází několik možností, jak získat přístup k různým nástrojům skupiny Rhenus. Některé z nich vyžadují přihlášení/registraci. Příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů naleznete na úvodních stránkách těchto nástrojů.

 

Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah správy dat

Na našich webových stránkách naleznete kontaktní formulář, který lze použít k elektronickému kontaktu. Pokud uživatel tuto možnost využije, údaje zadané na vstupním okně nám budou předány a uloženy. Jedná se o tyto údaje:

 • Téma
 • Jméno
 • Příjmení
 • e-mailová adresa
 • Název společnosti
 • Adresa společnosti
 • Země / Oblast
 • Telefonní číslo
 • Podrobnosti o dodávce
 • Volný text
 • Čas podání dotazu 
 • IP adresa

Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V takovém případě budou uloženy osobní údaje uživatele spolu s e-mailovou adresou.

2. Účel a právní základ zpracování údajů

Jakmile nás kontaktujete, zpracujeme vaše osobní údaje na základě následujících právních důvodů pro následující účely:

Zpracování osobních údajů z kontaktního formuláře nebo vašeho e-mailu nám slouží výhradně ke zpracování kontaktu a pro případ dalších dotazů. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem reagovat na vaši žádost podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a případně čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud je cílem vaší žádosti uzavření smlouvy.

Další osobní údaje zpracovávané v průběhu odesílání slouží jako ochrana před zneužitím kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Doba uložení a možnost vznést námitku

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, kvůli kterému byly uloženy, a v případě, že neexistuje právní povinnost je dále uchovávat. Osobní údaje uvedené ve vstupním okně kontaktního formuláře a údaje zaslané e-mailem jsou vymazány po ukončení příslušné konverzace s uživatelem. Konverzace je ukončena, jakmile z okolností vyplyne, že příslušná otázka byla definitivně objasněna.

Další osobní údaje shromážděné při odesílání budou vymazány nejpozději po sedmi dnech.

4. Příjemce údajů

V našem kontaktním formuláři si můžete vybrat téma, na než se chcete zeptat. „Obecné“ dotazy vyřizuje centrální specializované oddělení. V případě potřeby předáme vaši žádost příslušné společnosti Rhenus ke zpracování. Společnost vámi poskytnuté údaje zpracuje, aby vás mohla na základě vašeho dotazu kontaktovat.

Dotazy týkající se ostatních témat jsou automaticky přeposílány na kontaktní e-mail příslušné společnosti Rhenus ke zpracování a vyřízení. Společnost vámi poskytnuté údaje zpracuje, aby vás mohla na základě vašeho dotazu kontaktovat.

5. Možnost vznesení námitky a odstranění údajů

V případě uvedeném v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR můžete kdykoli vznést proti zpracování vašich osobních údajů námitku. Vezměte však prosím na vědomí, že v takovém případě nelze vaši žádost dále zpracovávat. Svou námitku můžete vyjádřit zasláním e-mailu na naši výše uvedenou e-mailovou adresu.

Předávání údajů třetím stranám

Naše webové stránky obsahují také služby třetích stran (např.: Google Analytics, Google reCAPTCHA, Google Maps API). Pokud udělíte souhlas s používáním cookie bannerů na našich webových stránkách, předáme údaje příslušnému poskytovateli v nezbytném rozsahu (např. vaši IP adresu).  

Jestliže udělíte souhlas s používáním souborů cookie a těchto služeb, není vyloučeno, že osobní údaje budou předány poskytovatelům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které nezajišťují „odpovídající úroveň ochrany“ při zpracování osobních údajů z pohledu Evropské unie („EU“) v souladu se standardy EU. Možná rizika, která v současné době nelze vyloučit, jsou zejména:

- Vaše osobní údaje mohou být třetími stranami předány nad rámec skutečného účelu jiným třetím stranám, které vaše údaje použijí např. k reklamním účelům.

- Je možné, že nebudete moci trvale uplatnit nebo vymáhat svá práva na informace vůči poskytovateli, který je třetí stranou.

- S vyšší pravděpodobností může dojít k nesprávnému zpracování údajů, protože technická a organizační opatření přijatá třetími poskytovateli k ochraně osobních údajů nejsou plně v souladu s požadavky GDPR z hlediska kvality i kvantity.

- Rizikem v případě předávání údajů do USA je v zásadě relativně snadný přístup amerických orgánů k údajům a také skutečnost, že občané EU by neměli k dispozici účinné právní prostředky proti dalekosáhlým pravomocem amerických orgánů v otázce přístupu k osobním údajům.

Vezměte to prosím v úvahu, než udělíte svůj souhlas, kterým umožníte přenos vašich osobních údajů.
 

Další informace naleznete v našem banneru cookie.
 

Totéž platí i pro námi provozované profily na sociálních sítích, jestliže navštívíte naše stránky u příslušného poskytovatele sociálních sítí (Facebook, Instagram, LinkedIn).

 

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Služba Google Analytics využívá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA, na němž jsou uloženy.

a) Pseudonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci pseudonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa bude společností Google před odesláním do USA zkrácena v členských státech Evropské Unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA, kde je zkrácena. Na základě dohody s provozovatelem těchto webových stránek využívá Google tyto informace k vyhodnocení, jakým způsobem používáte webové stránky, k sestavení reportu o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek, které souvisejí s používáním webových stránek a internetu. Právním základem je souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. IP adresa, kterou předá váš prohlížeč službě Google Analytics, nebude spojena s jinými údaji společnosti Google.

b) Plugin prohlížeče

Uložení souborů cookie můžete odmítnout volbou příslušného nastavení v prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací pluginu prohlížeče na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout

c) Námitka proti shromažďování údajů

Shromažďování vašich osobních údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Tím nastavíte Opt-Out Cookie, který zabrání shromažďování osobních údajů při příští návštěvě těchto webových stránek: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Další informace o tom, jak Google Analytics zpracovává údaje o uživatelích, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

d) Demografické údaje v Google Analytics                      

Tyto webové stránky využívají funkci „demografické údaje“ služby Google Analytics. Na základě těchto údajů je možné zpracovat reporty, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníka stránek. Údaje pocházejí z personalizovaných reklam Google, jakož i z údajů o návštěvnících, které dodaly třetí strany. Údaje nelze přiřadit žádné určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout v nastavení reklam ve vašem účtu Google anebo zakázat shromažďování osobních údajů službou Google Analytics podle bodu „Námitka proti shromažďování údajů“.

Hotjar

Na našich webových stránkách používáme Hotjar. Jedná se o webovou analytickou službu poskytovanou společností Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta, Evropa, tel.: +1(855)464-6788. Hotjar používáme k lepšímu pochopení potřeb uživatelů a k optimalizaci našich služeb a uživatelského prostředí na těchto webových stránkách. Pomocí technologie Hotjar získáváme lepší přehled o spokojenosti našich uživatelů. Můžeme například zjistit, kolik času uživatelé stráví na některých našich stránkách, na které odkazy klikají, co se jim líbí a co ne. To nám umožňuje přizpůsobit naši nabídku na základě odezvy našich uživatelů. Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Hotjar používá soubory cookie a další technologie ke shromažďování údajů o chování našich uživatelů a jejich zařízení, zejména IP adresu zařízení (získanou a uloženou anonymně během vašeho používání webových stránek), velikost obrazovky, typ zařízení (jedinečné identifikátory zařízení), informace o použitém prohlížeči, polohu (pouze země) a preferovaný jazyk pro prohlížení našich webových stránek. Hotjar ukládá tyto informace naším jménem do pseudonymizovaného profilu uživatele. Se společností Hotjar jsme uzavřeli smlouvu o zpracování vašich údajů. Společnost Hotjar má smluvně zakázáno údaje shromážděné naším jménem prodávat.

Shromažďování údajů službou Hotjar můžete zabránit. Podrobné pokyny s informacemi o internetovém prohlížeči naleznete na adrese: www.hotjar.com/opt-out. Vezměte prosím na vědomí, že toto nastavení bude vymazáno, jakmile smažete soubory cookie.

Další podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hotjar naleznete na následujícím odkazu: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Fan page na Facebooku

Na našich webových stránkách používáme odkaz na naši Fan page na Facebooku. Za provoz našich Fan page na Facebooku je společně s námi odpovědná společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen „Meta“). Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo poštou na výše uvedené adrese. Meta Platforms, Inc. je americká mateřská společnost firmy Meta Platforms Ireland Limited.

1. Účel a právní základ zpracování údajů

Na naši Fan page na sociálních sítích na internetu můžete vstoupit kdykoli bez ohledu na to, zda jste si na příslušné platformě sami vytvořili uživatelský účet či nikoli. Pokud jste se přihlásili ke svému účtu na Facebooku, může Meta přiřadit tento účet k vašemu účtu na Facebooku. V obou případech však vaše údaje zpracovávají internetové platformy sociálních sítí.

Při každém přístupu na platformu sociálních médií je zaznamenána a uložena vaše IP adresa. Kromě toho je na stránce obvykle nastaven soubor cookie, který ukládá vaši návštěvu a další údaje o vaší návštěvě platformy sociálních médií. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Rhenus nemá vliv na shromažďování údajů a jejich další využití sociálními sítěmi. Chybějí např. informace o tom, v jakém rozsahu, kde a jak dlouho jsou údaje uchovávány, do jaké míry sítě dodržují stávající povinnosti týkající se vymazání, jaká vyhodnocení a propojení jsou s údaji prováděna a komu jsou údaje předávány. Při přístupu na naši Fan page na Facebooku budou vaše údaje předány do USA.

a) Analýza

Společnosti Rhenus a Meta nesou společnou odpovědnost za zpracování těchto osobních údajů v událostech pro stránky Insights („data Insights“), jakož i údajů, jako jsou komentáře, lajky a podobně. Sdílená odpovědnost zahrnuje vytváření těchto událostí a jejich slučování do stránek Insights, které pak máme k dispozici.

K získání přehledu statisticky zpracovaných dat bez osobních údajů používáme službu „Facebook Insights“. Statistické zpracování vytváří a poskytuje společnost Meta. Společnost Rhenus jako provozovatel Fan page nemá na vytváření a poskytování těchto informací žádný vliv. Získané údaje zpracováváme v omezeném rozsahu. Umožňují nám zjistit chování našich uživatelů a na základě toho optimalizovat naše příspěvky. Prostřednictvím „Insights“ se můžeme dozvědět např. tyto statické údaje: zobrazení Fan page, aktivitu jejích návštěvníků, dosah příspěvků, zobrazení a průměrnou dobu přehrávání videí, údaje o tom, z jaké země a města pocházejí naši návštěvníci, a také statistiky o poměru pohlaví našich návštěvníků. Osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány výhradně ve společnosti Meta. Kromě toho mohou být osobní údaje zpracovávány při návštěvě naší Fan page.

Právním základem pro ukládání dat Insights z naší strany je vyvážení zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, aby byla Fan page optimalizována a atraktivní pro návštěvníky.

b) Žádosti o kontakt a aktivita návštěvníků

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím služby Facebook Messenger, abyste se dozvěděli o našich službách nebo nám zaslali zpětnou vazbu, zpracujeme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu reagovat na vaši žádost podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, případně podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, je-li cílem vaší žádosti uzavření smlouvy.

Zpravidla od vás obdržíme následující údaje:

 • příjmení, jméno;
 • pohlaví;
 • věk, bydliště (pokud jsou veřejné);
 • informace, které nám poskytnete ve své zprávě nebo komentáři;
 • informace, zda jste reagovali na náš příspěvek, a typ vaší odpovědi a/nebo zda jste příspěvek sdíleli či komentovali.
 • Follower: počet osob, kteří sledují Rhenus - včetně nárůstu a vývoje v definovaném časovém rámci.
 • dosah: počet lidí, kteří konkrétní příspěvek vidí. Počet interakcí na příspěvek.
 • výkonnost reklamy: kolik lidí bylo příspěvkem nebo placenou reklamou osloveno a reagovalo na ně?

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, kvůli kterému byly uloženy, a v případě, že neexistuje právní povinnost je dále uchovávat. Jde-li o osobní údaje získané v rámci komunikace s uživatelem, údaje jsou vymazány v případě, že příslušná konverzace s ním byla ukončena. Konverzace je ukončena, jakmile z okolností vyplyne, že příslušná otázka byla definitivně objasněna.

2. Práva subjektů údajů

Vzhledem k naší spoluodpovědnosti se společností Meta můžete svá práva na ochranu údajů podle článků 15, 16, 17, 18, 20, 21 GDPR uplatnit jak u společnosti Meta, tak u nás. Meta přebírá plnění povinností vyplývajících z GDPR při zpracování dat Insights, zejména zajištění práv subjektů údajů. Pokud chcete uplatnit svá práva na ochranu údajů, obraťte se přímo na společnost Meta. Jestliže si nepřejete, aby společnost Meta mohla přiřadit vaši návštěvu našich stránek vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím od svého uživatelského účtu.

Další informace o rozsahu a zpracování vašich osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů v Zásadách ochrany osobních údajů a Podmínkách používání platformy Facebook.

Meta Pixel (dříve Facebook Pixel)

Na našich webových stránkách používáme Meta Pixel (dříve Facebook Pixel). Společným správcem (čl. 26 GDPR) této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen "Meta"). Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Meta lze kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo poštou na výše uvedené adrese.  Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování prováděné společností Facebook po předání není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování.

Meta pixel používáme k měření účinnosti reklamních opatření, která umisťujeme na platformu Facebook. To nám umožňuje analyzovat chování návštěvníků stránek poté, co byli kliknutím na naši reklamu na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky. To umožňuje optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Mohou být zpracovávány následující údaje Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, interakce s obsahem, doba přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, údaje o prohlížeči, IP adresy), lokalizační údaje (údaje označující polohu koncového zařízení uživatele). Shromážděné údaje jsou po 90 dnech vymazány. Pokud jste zaregistrováni/přihlášeni ke službě Facebook, může Facebook přiřadit návštěvu k vašemu účtu.

Použití meta pixelů je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TDDDG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna přístupem do nastavení souborů cookie v části "Předvolby souborů cookie" a změnou volby tam. Tím není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Meta Platforms, Inc. je americká mateřská společnost společnosti Meta Platforms Ireland Limited. Předávání údajů do USA probíhá na základě rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně (oznámeno v červenci 2023). Rozhodnutí o odpovídající ochraně uvádí, že USA (ve srovnání s EU) zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných z EU společnostem v USA, které jsou certifikovány podle DPF. Společnost Meta Platforms, Inc. je certifikována podle rámce EU-USA pro ochranu osobních údajů. Více informací naleznete zde.

V rámci společné odpovědnosti se společností Meta můžete uplatnit svá práva jako subjekt údajů podle čl. 15, 16, 17, 18, 20, 21 GDPR jak u společnosti Meta, tak u nás. Společnost Meta přebírá plnění povinností podle GDPR při zpracování údajů Insights, zejména zajištění práv subjektu údajů. Pokud si přejete uplatnit svá práva subjektu údajů, obraťte se prosím přímo na společnost Meta. Pokud si nepřejete, aby společnost Meta mohla spojovat vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu.

Další informace o rozsahu a zpracování vašich osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách používání služby Facebook.

LinkedIn

Naše webové stránky využívají funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem této služby je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company (dále jen „LinkedIn“), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Za zpracování údajů odpovídáme spolu se společností LinkedIn. Dohodu podle čl. 26 GDPR naleznete zde: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti LinkedIn můžete kontaktovat prostřednictvím tohoto odkazu: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/ppq. Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete v bodě II těchto zásad ochrany osobních údajů.

Přestože nemáte účet na LinkedIn, osobní údaje jsou zpracovávány a ukládány na platformě LinkedIn. I když se návštěvník zdrží na stránkách pouze krátce, jsou zpracovávány jeho osobní údaje, jako je IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, informace o dříve navštívených webových stránkách, poloha, poskytovatel mobilního připojení, použité koncové zařízení, použité vyhledávací výrazy a informace o souborech cookie. Společnost LinkedIn rovněž předává získané údaje do třetích zemí, zejména do USA. Tento přenos údajů je zajištěn standardními smluvními doložkami Komise EU.

1. Profil společnosti na LinkedIn

Na síti LinkedIn máme firemní profil. K našemu firemnímu profilu na internetu můžete kdykoli pravidelně přistupovat bez ohledu na to, zda jste si na příslušné platformě vytvořili uživatelský účet či nikoli. Jestliže jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, může LinkedIn přiřadit údaje vašemu uživatelskému účtu. V obou případech však vaše údaje zpracovává společnost LinkedIn. Upozorňujeme, že jako poskytovatel stránek neznáme obsah přenášených dat ani způsob jejich použití společností LinkedIn. Pokud na našem profilu LinkedIn zveřejníte příspěvek nebo komentář, vaše údaje uvidí ostatní registrovaní i neregistrovaní návštěvníci našeho profilu LinkedIn z celého světa.

Na našem firemním profilu na LinkedIn můžete rovněž reagovat na naše příspěvky, psát komentáře, sami vytvořit příspěvek na naší stránce nebo nám poslat soukromou zprávu. Všechny údaje, které nám v této souvislosti poskytnete, zpracováváme. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu reagovat na vaši žádost podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, případně čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud je cílem vaší žádosti uzavření smlouvy.

Zpravidla od vás obdržíme následující údaje:

 • informace o profilu uživatele;
 • informace, které nám poskytnete ve své zprávě nebo komentáři;
 • informace, zda jste reagovali na náš příspěvek, a typ vaší odpovědi a/nebo zda jste příspěvek sdíleli či komentovali;
 • způsob interakce.

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, kvůli kterému byly uloženy, a v případě, že neexistuje právní povinnost je dále uchovávat. Jde-li o osobní údaje získané v rámci komunikace s uživatelem, údaje jsou vymazány v případě, že příslušná konverzace s ním byla ukončena. Konverzace je ukončena, jakmile z okolností vyplyne, že příslušná otázka byla definitivně objasněna.

2. LinkedIn Insight Tag

LinkedIn Insight Tag je malá část kódu JavaScript, který používáme na našich webových stránkách. LinkedIn Insight Tag umožňuje shromažďovat údaje o návštěvách našich webových stránek, včetně adresy URL, referenční adresy URL, adresy IP, charakteristiky zařízení a prohlížeče, časová razítka a zobrazení stránek. LinkedIn s námi nesdílí žádné osobní údaje.  Jsou nám poskytovány pouze souhrnné údaje v podobě stránek Insights, které nám neumožňují vyvozovat závěry o jednotlivých osobách nebo členech. Přitom můžeme získat informace, jako je například výrobní odvětví, pracovní pozice, velikost společnosti, kariérní úroveň a lokalita návštěvníků webových stránek.

Zpracování údajů prostřednictvím stránek Insights provádíme jako společní správci ve smyslu GDPR my a společnost LinkedIn. Jediným účelem zpracování těchto údajů je vyhodnocování a analýza akcí a aktivit na našem firemním profilu na síti LinkedIn a další zlepšování na základě těchto údajů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Tyto údaje jsou šifrovány. Do 7 dnů jsou anonymizovány a do 90 dnů jsou anonymizované údaje vymazány.

3. LinkedIn Ads

Na naše webové stránky jsme integrovali LinkedIn Ads. LinkedIn Ads používá soubory cookie a další technologie prohlížeče k analýze chování uživatelů a k zobrazování cílených reklam na síti LinkedIn. LinkedIn Ads shromažďuje informace o chování návštěvníků na různých webových stránkách. Tyto informace se používají k optimalizaci adresnosti reklamy. Kromě toho aplikace LinkedIn Ads poskytuje cílenou reklamu na základě profilů chování a zeměpisné polohy. Provozovateli je předávána vaše IP adresa a další identifikační prvky, jako je User Agent. V takovém případě budou vaše údaje předány společnosti LinkedIn, pravděpodobně také do USA. Používání LinkedIn Ads je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, kvůli kterému byly uloženy, a v případě, že neexistuje právní povinnost je dále uchovávat. Konkrétní dobu uložení zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, protože ji určuje společnost LinkedIn.

4. Možnosti vznést námitky a práva subjektu údajů

Členové sítě LinkedIn mohou také v nastavení svého účtu ovlivnit používání svých osobních údajů k reklamním účelům. Pokud jste členem LinkedIn a nechcete, aby společnost LinkedIn o vás shromažďovala údaje prostřednictvím našich webových stránek a propojovala je s vašimi členskými údaji uloženými na LinkedIn, můžete se před návštěvou našich webových stránek z LinkedIn odhlásit.

Kromě toho můžete soubory cookie deaktivovat nezávisle na členství v síti LinkedIn zde: Opt-Out.

V rámci naší společné odpovědnosti se společností LinkedIn můžete uplatnit svá práva na ochranu údajů podle čl. 15, 16, 17, 18, 20, 21 GDPR jak u společnosti LinkedIn, tak u nás. LinkedIn přebírá plnění povinností vyplývajících z GDPR při zpracování dat Insights, zejména zajištění práv subjektů údajů. Pokud chcete uplatnit svá práva na ochranu údajů, obraťte se přímo na společnost LinkedIn.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Youtube (včetně Google Fonts)

Na některé naše webové stránky vkládáme videa z YouTube. Provozovatelem je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, dceřiná společnost společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“).

Službu YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany údajů. Tento režim podle společnosti YouTube znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících webových stránek dříve, než se podívají na video. Rozšířený režim ochrany údajů však nutně nevylučuje zpřístupnění údajů partnerům YouTube. Služba YouTube tedy navazuje spojení se sítí Google DoubleClick bez ohledu na to, zda video sledujete.

Jakmile spustíte video YouTube na našich webových stránkách, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube tak získá informaci o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete společnosti YouTube, aby vaše chování při prohlížení přímo spojila s vaším osobním profilem. Tomu můžete zabránit odhlášením od účtu YouTube. Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie. Pomocí těchto souborů cookie může společnost YouTube získávat informace o návštěvnících našich webových stránek. Tyto informace slouží mj. ke shromažďování statistik o videích, zlepšování uživatelského prostředí a předcházení pokusům o podvod. Soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. V případě potřeby mohou být po spuštění videa na YouTube spuštěny další operace zpracování údajů, na něž nemáme vliv.

Pro jednotné zobrazení fontů používá YouTube fonty Google, které poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Při vyvolání stránky prohlížeč načte požadované fonty Google do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a fonty zobrazily správně. Za tímto účelem se musí prohlížeč, který používáte, připojit k serverům společnosti Google. Společnost Google tak může zjistit, že naše webové stránky byly navštíveny z vaší IP adresy. Fonty Google se používají v zájmu jednotné a atraktivní prezentace služby YouTube. K tomuto zpracování dojde až po vašem výslovném souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR při aktivaci videa na YouTube na našich webových stránkách. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v nastavení souborů cookie.

Další informace o fontech Google najdete na https://developers.google.com/fonts/faq.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Informace o tom, jak změnit nastavení ochrany osobních údajů na Google, najdete na https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in.

Profil na Twitteru

Jsme přítomni na sociální síti Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter International Company
Kontakt: Data Protection Officer
One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 Irsko.

Při interakci s naším profilem na Twitteru získáváme následující kategorie osobních údajů:

 • vaše uživatelské jméno a další informace, které jste uvedli na svém profilu;
 • informace, zda sledujete nebo již nesledujete náš kanál;
 • označení příspěvku „Líbí se mi“ nebo „Už se mi nelíbí“;
 • informace, zda komentujete, retweetujete nebo reagujete na příspěvek či komentář.

Tomu můžete zabránit odhlášením od svého účtu Twitter.

Účelem zpracování vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem na výměně informací s našimi fanoušky (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Při použití služby Twitter a funkce „Re-Tweet“ dojde k propojení navštívené webové stránky s vaším účtem na Twitteru a údaje jsou zpřístupněny ostatním uživatelům. Údaje se při tom přenášejí také na Twitter. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností Twitter. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter na adrese: https://twitter.com/privacy.

Nastavení soukromí na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na adrese https://twitter.com/account/settings.

Fan page na Instagramu

Na našich webových stránkách používáme odkaz na naši Fan page na Instagramu. Za provoz naší Fan page na Instagramu je společně s námi odpovědnou stranou společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen „Meta“). Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo poštou na výše uvedené adrese. Meta Platforms, Inc. je americká mateřská společnost firmy Meta Platforms Ireland Limited.

1. Účel a právní základ zpracování údajů

Na naši Fan page na sociálních sítích na internetu můžete vstoupit kdykoli bez ohledu na to, zda jste si na příslušné platformě sami vytvořili uživatelský účet či nikoli. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, může Meta tuto aplikaci přiřadit k vašemu účtu na Instagramu. V obou případech však vaše údaje zpracovávají internetové platformy sociálních sítí.

Při každém přístupu na platformu sociálních médií je zaznamenána a uložena vaše IP adresa. Kromě toho je na stránce obvykle nastaven soubor cookie, který ukládá vaši návštěvu a další údaje o vaší návštěvě platformy sociálních médií. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Rhenus nemá vliv na shromažďování údajů a jejich další využití sociálními sítěmi. Chybějí např. informace o tom, v jakém rozsahu, kde a jak dlouho jsou údaje uchovávány, do jaké míry sítě dodržují stávající povinnosti týkající se vymazání, jaká vyhodnocení a propojení jsou s údaji prováděna a komu jsou údaje předávány. Při přístupu na naši Fan page na Instagramu jsou vaše údaje přenášeny do USA.

a) Analýza

Za zpracování osobních údajů v událostech na stránkách Insights („data Insights“), jakož i za údaje, jako jsou komentáře, lajky apod., neseme společnou odpovědnost podle článku 26 GDPR my a společnost Meta. Sdílená odpovědnost zahrnuje vytváření těchto událostí a jejich slučování do stránek Insights, které pak máme k dispozici. V souladu s požadavkem čl. 26 GDPR je uzavřena dohoda o společné odpovědnosti. Smlouvu najdete zde: https://m.facebook.com/legal/terms/Privacy.

Pro Instagram používáme službu „Insights“, abychom získali zobrazení statisticky zpracovávaných údajů bez osobního odkazu. Statistické zpracování vytváří a poskytuje společnost Meta. Jako provozovatel Fan page nemáme na vytváření a poskytování těchto informací žádný vliv. Získané údaje zpracováváme v omezeném rozsahu. Umožňují nám zjistit chování našich uživatelů a na základě toho optimalizovat naše příspěvky. Prostřednictvím „Insights“ se můžeme dozvědět např. tyto statické údaje: zobrazení Fan page, aktivitu jejích návštěvníků, dosah příspěvků, zobrazení a průměrnou dobu přehrávání videí, údaje o tom, z jaké země a města pocházejí naši návštěvníci, a také statistiky o poměru pohlaví našich návštěvníků. Osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány výhradně ve společnosti Meta. Kromě toho mohou být osobní údaje zpracovávány při návštěvě naší Fan page.

Právním základem pro ukládání dat Insights z naší strany je vyvážení zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, aby byla Fan page optimalizována a atraktivní pro návštěvníky.

b) Žádosti o kontakt a aktivita návštěvníků

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím chatu na Instagramu, abyste se dozvěděli o našich službách nebo poskytli zpětnou vazbu, zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu reagovat na vaši žádost podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a případně podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud je účelem vaší žádosti uzavření smlouvy.

Zpravidla od vás obdržíme následující údaje:

 • příjmení, jméno;
 • pohlaví;
 • věk, bydliště (pokud jsou veřejné);
 • informace, které nám poskytnete ve své zprávě nebo komentáři;
 • informace, zda jste reagovali na náš příspěvek, a typ vaší odpovědi a/nebo zda jste příspěvek sdíleli či komentovali.
 • Follower: počet osob, kteří sledují Rhenus - včetně nárůstu a vývoje v definovaném časovém rámci.
 • dosah: počet lidí, kteří konkrétní příspěvek vidí. Počet interakcí na příspěvek.
 • výkonnost reklamy: kolik lidí bylo příspěvkem nebo placenou reklamou osloveno a reagovalo na ně?

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, kvůli kterému byly uloženy, a v případě, že neexistuje právní povinnost je dále uchovávat. Jde-li o osobní údaje získané v rámci komunikace s uživatelem, údaje jsou vymazány v případě, že příslušná konverzace s ním byla ukončena. Konverzace je ukončena, jakmile z okolností vyplyne, že příslušná otázka byla definitivně objasněna.

2. Práva subjektů údajů

Vzhledem k naší spoluodpovědnosti se společností Meta můžete svá práva na ochranu údajů podle článků 15, 16, 17, 18, 20, 21 GDPR uplatnit jak u společnosti Meta, tak u nás. Meta přebírá plnění povinností vyplývajících z GDPR při zpracování dat Insights, zejména zajištění práv subjektů údajů. Pokud chcete uplatnit svá práva na ochranu údajů, obraťte se přímo na společnost Meta. Jestliže si nepřejete, aby Meta mohla přiřadit vaši návštěvu našich stránek vašemu uživatelskému účtu na Instagramu, odhlaste se od svého uživatelského účtu.

XING a Kununu

a) Xing

Společnost Rhenus má profil na sociální síti XING, kterou provozuje společnost XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Nemáme žádné informace o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností XING.

Při vaší komunikaci s našimi stránkami můžeme zjistit následující kategorie informací:

 • jméno a příjmení
 • pohlaví
 • e-mailové adresy
 • telefonní čísla
 • název pracovní pozice a společnost
 • místo: město a země
 • informace, které nám poskytnete ve své zprávě
 • informace, zda se vám naše příspěvky líbí nebo jste je komentovali či sdíleli.

Chcete-li zabránit tomu, aby společnost XING shromažďovala výše uvedené údaje, odhlaste se od XING. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu reagovat na vaši žádost podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, případně čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud je cílem vaší žádosti uzavření smlouvy.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností XING, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING https://www.xing.com/privacy.

b) Kununu

Máme profil na kununu. Kununu je aplikace služby XING. Za tuto stránku odpovídá společnost Kununu (kununu GmbH zastoupená společností XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo). Aktuální informace o ochraně osobních údajů společností XING a její aplikací kununu naleznete na https://www.kununu.com/de/info/datenschutz.

 

Google Maps (včetně fontů Google)

Naše webové stránky používají k vizuálnímu zobrazení geografických informací Google Maps. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Integrace Google Maps vytvoří přímé spojení mezi servery společnosti Google a vaším prohlížečem. To umožňuje zobrazení mapy Google Maps. Na základě použití map Google Maps se vaše IP adresa a informace o používání map předávají společnosti Google. Společnost Google zpracovává na mapě Google Maps také vámi zadané vyhledávané výrazy a vaši aktuální polohu, pokud jste k tomu udělili výslovný souhlas prostřednictvím aplikace Google Maps. Mapy Google Maps jsou rovněž propojeny s Google Fonts. To jsou fonty společnosti Google. Při zobrazení fontů Google na mapě Google Maps je také navázáno spojení mezi prohlížečem a serverem Google. Přitom je společnosti Google předána vaše IP adresa.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas s budoucím účinkem můžete kdykoli odvolat zrušením výběru příslušné položky v banneru cookie. „Nastavení souborů cookie“ naleznete dole v zápatí této webové stránky.

Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: http://www.google.com/privacypolicy.html. Platí rovněž Podmínky používání Google Maps/Google Earth.

Cloudflare

1. Popis a rozsah správy dat

Naše stránky používají funkce Cloudflare. Jejich poskytovatelem je společnost Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Cloudflare nabízí globálně distribuovanou síť pro poskytování obsahu s technologií DNS. Se společností Cloudflare jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování údajů a standardní smluvní doložky EU na základě GDPR.

Síť pro poskytování obsahu (CDN), kterou zajišťuje společnost Cloudflare, není nic jiného než síť serverů propojených přes internet. Společnost Cloudflare rozmístila tyto servery po celém světě, aby se vám webové stránky zobrazovaly rychleji. Společnost Cloudflare vytváří kopie našich webových stránek a umisťuje je na své servery. Když navštívíte naše webové stránky, jste automaticky připojeni k blízkým serverům společnosti Cloudflare, které poskytují data. Tím se výrazně zkracuje doba načítání.

Vaše údaje zpracováváme, když přistupujete k našim doménám, sítím, webovým stránkám, rozhraním pro programování aplikací a aplikacím nebo když jste oprávněným uživatelem Cloudflare for Teams, jako jsou naši zaměstnanci, zástupci nebo smluvní partneři. Zpracovávané informace mohou mimo jiné zahrnovat IP adresy, informace o konfiguraci systému a další informace o provozu na našich webových stránkách, zařízeních, aplikacích a/nebo sítích a data z nich, avšak nemusí se jednat jen o tyto informace (souhrnně „data protokolu“).

Kromě toho společnost Cloudflare ukládá údaje o činnosti serverů a sítí, jakož i pozorování a analýzy shromážděné společností Cloudflare v průběhu poskytování služeb (souhrnně „provozní metriky“). Příklady provozních metrik zahrnují metriky servisní dostupnosti a dostupnosti služeb, objemy požadavků, chybovost, cache rate a rizikové skóre IP. Společnost Cloudflare používá a zpracovává údaje ze souborů log koncových uživatelů, aby mohla plnit své povinnosti vyplývající z naší smlouvy.

2. Účel a právní základ zpracování údajů

Používáme Cloudflare, abychom zvýšili rychlost našich webových stránek a zároveň snížili jejich latenci a tím zlepšili/optimalizovali uživatelský zážitek. Zpracování údajů je založeno na našem oprávněném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

3. Doba uložení

Obecně platí, že Cloudflare ukládá data na úrovni uživatele pro domény ve verzích Free, Pro a Business po dobu kratší než 24 hodin. V případě podnikových domén, které mají aktivovanou službu Cloudflare Logs (dříve Enterprise LogShare nebo ELS), lze data ukládat až 7 dnů. Pokud však IP adresy aktivují bezpečnostní upozornění ve společnosti Cloudflare, mohou existovat výjimky z výše uvedené doby uchovávání.

Další podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů společností Cloudflare naleznete na následujícím odkazu: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

 

Sprout social

Do našich webových stránek jsou integrovány funkce služby Sprout Social. Tyto funkce nabízí společnost Sprout Social, Inc, 131 S. Dearborn St., Ste. 700, Chicago, IL 60603, USA. Jedná se o nástroj pro vyhodnocování aktivit na sociálních sítích, který zobrazuje zprávy a příspěvky z našich stránek na sociálních sítích s cílem zvýšit jejich přehlednost, účinnost a odezvu. Právním základem je tedy čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Shromažďujeme jen údaje, které nám posíláte prostřednictvím zpráv nebo příspěvků a které jsou pro nás přímo viditelné na našich stránkách sociálních médií, jakož i údaje, jež shromažďuje provozovatel platformy sociálních médií a které najdete v příslušných informacích o ochraně údajů provozovatele. 

 

concludis

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás, ve skupině Rhenus, obzvláště důležitá. V následujícím textu vás tedy chceme informovat o našich zásadách ochrany osobních údajů, které se zavazujeme dodržovat při podávání žádostí o zaměstnání.

Jaké informace jsou shromažďovány?

Zaslané podklady při podávání žádosti o zaměstnání jsou automaticky načteny a zaznamenány v našem systému pro zpracování žádostí. Uložíme veškeré doklady zaslané spolu se žádostí (motivační dopis, životopis, vysvědčení a další doklady) a informace v nich obsažené.

Pokud nám dokumenty k žádosti ještě předáte osobně nebo zašlete poštou, nejprve je digitalizujeme a poté je také uložíme do našeho systému pro zpracování žádostí. Originály dokumentů vám neprodleně vrátíme.

Své dokumenty můžete kdykoli aktualizovat nebo opravit. Chcete-li tak učinit, zašlete nám nové dokumenty nebo žádost o změnu e-mailem na adresu: [email protected].

K čemu se shromážděné osobní údaje používají?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pouze zákonným způsobem v souladu s čl. 6 GDPR. Vaše údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Udělili jste souhlas s tím, aby vaše údaje byly zpracovávány pro jeden nebo více konkrétních účelů.

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, avšak s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména v případě, že subjektem údajů je dítě.

Vaše žádosti a osobní údaje v nich obsažené budou použity výhradně pro dané výběrové řízení a příslušnou společnost skupiny Rhenus podle vašeho výběru (jak je uvedeno ve formuláři přihlášky níže) pří rozhodování v rámci výběrového řízení.

Přístup k vašim dokumentům mají všechny osoby přímo zapojené do procesu přijímacího řízení (personální oddělení, odborná oddělení, podnikové rady).

Jak zajišťujeme bezpečnost vašich údajů?

Systém přijímacího řízení provozuje dodavatel podle specifikací skupiny Rhenus a je hostován na serveru v Německu. Při přenosu vašich údajů do skupiny Rhenus jsou tyto údaje automaticky šifrovány (šifrování SSL). Opatření na ochranu údajů přitom vždy odpovídají současnému stavu techniky.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Po dokončení zpracování žádosti budou vaše dokumenty archivovány po dobu dalších 90 dnů a poté automaticky a zcela vymazány. Potvrzení o vymazání vám bude zasláno e-mailem.

Pokud si přejete, aby byly vaše údaje vymazány dříve, zašlete nám prosím krátkou zprávu e-mailem na adresu: [email protected].

Co znamená zařazení do výběrového řízení?

Zařazení do výběrového řízení skupiny Rhenus je nezávazné a v daném případě se provádí na základě samostatného pozvání. Pokud se rozhodnete do našeho výběrového řízení přihlásit, vaše osobní údaje mohou být zobrazeny odpovědným pracovníkům skupiny Rhenus při rozhodování o vašem případném přijetí do zaměstnání. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám mimo skupinu Rhenus.

Doba uchovávání údajů v souboru uchazečů je předběžně 180 dnů. Poté od nás obdržíte e-mail o možnosti prodloužení této lhůty. Pokud tuto možnost do 14 dnů výslovně neschválíte, budou vaše údaje skutečně vymazány.

Pokud si přejete, aby byly vaše údaje ze souboru uchazečů vymazány dříve, zašlete nám prosím krátkou zprávu e-mailem na adresu: [email protected]. V takovém případě vaše údaje neprodleně vymažeme.  

Co se děje při podání paralelních žádostí v rámci skupiny Rhenus?

Pokud jste se v rámci skupiny Rhenus ucházeli o několik pracovních pozic současně, budou o tom informována všechna příslušná oddělení, v nichž jste se přihlásili do výběrového řízení. 

Totéž platí v i případě, že se po zamítnutí přihlášky v rámci skupiny Rhenus ucházíte o další volné pracovní místo ve lhůtě stanovené pro uchovávání vašich dokumentů, která činí 90 dnů.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Jsme oprávněni tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli a bez předchozího upozornění aktualizovat nebo změnit. Stávající úroveň ochrany osobních údajů bude samozřejmě zachována. V případě změny ustanovení o ochraně osobních údajů vás o tom budeme neprodleně informovat e-mailem.

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se ochrany údajů v našem systému zpracování údajů o žadatelích o zaměstnání, obraťte se na:

Rhenus Assets & Services GmbH & Co. KG
Service Center Personal
Rhenus-Platz 1
59439 Holzwickede
e-mail: [email protected]
Tel.: +49 (0)2301 29 0 

Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Oliver Köhler
Rhenus Platz 3
59439 Holzwickede
Německo
e-mail: [email protected]
Webové stránky: www.rhenus.com

Stav k: 8.9.2021

Žádost podaná prostřednictvím funkce WhatsApp

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů a dalších národních předpisů členských států o ochraně osobních údajů, jakož i dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

Rhenus Assets & Services GmbH & Co. KG
Service Center Human Resources
Rhenus-Platz 1
59439 Holzwickede
Tel.: +49 (0)2301 29-0
e-mail: [email protected]

1. Účel a právní základ zpracování osobních údajů:

Navázání kontaktu při podání žádosti na základě tohoto pracovního inzerátu umožňuje aplikace WhatsApp. Při použití funkce aplikace na WhatsApp („služba“) probíhá komunikace prostřednictvím online chatu. Zpracováváme všechny údaje, které nám během chatu poskytnete. Používání služby je dobrovolné. Žádost můžete podat také tradičním způsobem (poštou či e-mailem) nebo prostřednictvím naší aplikační platformy https://www.rhenus.group/karriere/.

Jak konkrétně komunikace probíhá:
Pouze v případě, že vyjádříte souhlas s platnými podmínkami používání služby a našimi zásadami ochrany osobních údajů volbou „Ano“, můžete s námi zahájit online chat a předat nám údaje. Teprve poté můžete začít zadávat osobní údaje. Do té doby nebudou prostřednictvím aplikace WhatsApp vyměňovány žádné jiné informace kromě informací o datovém spojení. Jestliže s takovou formou komunikace nesouhlasíte nebo v komunikaci nepokračujete, bude kontakt nebo vaše mobilní číslo vymazáno do 24 hodin po odeslání poslední zprávy. Komunikaci můžete také kdykoli zcela individuálně ukončit; i v takovém případě budou údaje vymazány ve výše uvedené lhůtě.

V případě, že tuto službu využijete, je právním základem pro komunikaci a související zpracování vašich údajů pro potřeby podání žádosti váš souhlas, který lze kdykoli odvolat s budoucí účinností (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 26 BDSG - spolkového zákona na ochranu dat). Zákonnost zpracování údajů až do odvolání tím není dotčena. Odvolání souhlasu zašlete na kontaktní adresu uvedenou v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Příjemce údajů:
Službu nám dodává poskytovatel IT služeb (SBB Software und Beratung GmbH), který pro nás zpracovává vaše údaje jako zpracovatel. Více informací naleznete zde: https://www.pitchyou.de/datenschutz. Informace o ochraně údajů společností WhatsApp, např. o zpracování údajů nebo způsobu uplatnění práv na ochranu údajů vůči společnosti WhatsApp, najdete zde: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea.

Upozorňujeme, že zpracování údajů společností WhatsApp je spojeno s bezpečnostními riziky - společnost WhatsApp může získat přístup k vašim soukromým kontaktům. USA jsou v současné době hodnoceny jako země s nedostatečnou úrovní ochrany údajů podle standardů EU. Existuje zejména riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány orgány USA pro účely kontroly a monitorování, aniž byste byli o takovém zpracování údajů informováni a aniž byste měli možnost podat proti takovému zpracování údajů orgány USA opravný prostředek.

Veškeré další informace naleznete v našich
Zásadách ochrany osobních údajů.

3. Doba uložení osobních údajů:

Po dokončení zadání žádosti v aplikaci WhatsApp jsou údaje uchazeče přeneseny do systému třetí strany Concludis prostřednictvím rozhraní a ihned po přenosu jsou u PitchYou smazány. Další zpracování a vymazání probíhá výhradně v systému třetí strany a platí pro ně následující lhůty pro vymazání: Všechny podklady týkající se žádosti o zaměstnání se archivují po dobu dalších 90 dnů a poté se automaticky a úplně vymažou. O vymazání údajů obdrží uchazeč potvrzení e-mailem. Výjimka: Žádosti, které jsou zařazeny do souboru uchazečů. Tito uchazeči obdrží po uplynutí 180 dnů e-mail s dotazem, zda mohou být jejich doklady uchovávány dalších 180 dnů. Pokud žadatelé neudělí aktivní souhlas, budou jejich dokumenty rovněž automaticky a úplně vymazány.

4. Práva subjektu údajů:

Vaše práva jako subjektu údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů v části „Práva subjektů údajů“.

5. Právo podat stížnost dozorovému úřadu:

Pokud se domníváte, že zpracováváním osobních údajů, které se vás týkají, dochází k porušování GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní možnosti nápravy.

Flipsnack

Na našich webových stránkách používáme službu „Flipsnack“. Jde o službu pro grafické vkládání souborů PDF. Společností, která tyto soubory zpracovává, je Flipsnack LLC, 2701 Troy Center Dr Suite 255, Troy, Michigan, 48084. Účelem zpracování dat společností Flipsnack je zobrazování obsahu ve formátu PDF. Údaje jsou shromažďovány technologiemi, jako např. soubory cookie a iFrame. Tyto nástroje jsou umístěny ve vašem prohlížeči. Touto službou nebo jejím prostřednictvím jsou shromažďovány následující (osobní) údaje: data protokolu (prohlížeč, operační systém, typ zařízení, IP adresa, aktivita na chatu, datum, čas a doba trvání přístupu, referenční adresy URL, zobrazení stránek, vyhledávané výrazy, umístění, kliknutí). Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a) GDPR. Data se uchovávají, až do doby, kdy již nejsou ke zpracování zapotřebí. Podrobné informace o tom, jak společnost Flipsnack nakládá s osobními údaji, naleznete na adrese: https://www.flipsnack.com/legal-information/privacy-policy.html.

 

Google AdServices a Google AdWords Conversion

Tato webová stránka využívá funkce služby „Google Ads“ (dříve Google AdWords), což je služba společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Google Ads nám umožňuje představit naše atraktivní nabídky pomocí reklamních sdělení na externích webových stránkách. Na základě toho můžeme zjistit, jak jsou jednotlivá reklamní sdělení úspěšná. Tyto reklamy jsou doručovány společností Google prostřednictvím tzv. „AdServers“. K tomuto účelu používáme tzv. soubory Adserver cookie, které můžeme použít k měření určitých parametrů pro posouzení úspěšnosti, jako např. zobrazení reklamy nebo kliknutí uživatelů. Pokud na naše webové stránky vstoupíte prostřednictvím reklamy Google, uloží Google Ads soubor cookie do vašeho počítače.

Tyto soubory cookie ztratí platnost obvykle po 30 dnech. Nejsou určeny k identifikaci vaší osoby. Jako hodnoty analýzy tohoto souboru cookie se obvykle ukládají následující informace: jedinečné ID souboru cookie, počet zobrazení reklamy na jednom umístění (frekvence), poslední zobrazení (důležité pro konverze po zobrazení), informace o odhlášení (označení, že si uživatel již nepřeje být oslovován). Tyto soubory cookie umožňují společnosti Google rozpoznat váš webový prohlížeč. Jestliže uživatel navštíví určité webové stránky zákazníka Ads a platnost souboru cookie uloženého v jeho počítači ještě nevypršela, společnost Google a zadavatel budou schopni rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každému zákazníkovi Ads je přiřazen jiný soubor cookie. Soubory cookie tedy nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby Ads. My sami v případě uvedených reklamních opatření žádné osobní údaje neshromažďujeme a nezpracováváme. Od společnosti Google dostáváme pouze statistická vyhodnocení. Na základě těchto vyhodnocení můžeme zjistit, která z použitých reklamních opatření jsou skutečně účinná. Žádné další údaje z používání reklam nezískáváme, zejména nemůžeme na základě těchto informací identifikovat uživatele. Vzhledem k použitým marketingovým nástrojům váš prohlížeč naváže automaticky přímé spojení se serverem společnosti Google. Na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím Google Ads nemáme žádný vliv. Víme, že společnost Google získává informace o tom, že jste navštívili naši webovou stránku nebo kliknuli na naši reklamu. Pokud máte uživatelský účet u společnosti Google a jste na něm zaregistrováni, může společnost Google přiřadit konkrétní návštěvu určité stránky vašemu uživatelskému účtu. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že společnost Google zjistí a uloží vaši IP adresu.

Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud si nepřejete, aby služba Google Ads shromažďovala a zpracovávala vaše výše uvedené údaje, můžete odmítnout dát souhlas nebo souhlas kdykoli s budoucí účinností odvolat. 

V rámci zpracování údajů službou Google Ads mohou být údaje předávány do USA. Příjemci dat mohou být společnosti Google LLC. a Alphabet Inc. Bezpečnost přenosu je zajištěna tzv. standardními smluvními doložkami, které zajišťují, že zpracování osobních údajů podléhá úrovni zabezpečení odpovídající GDPR.

Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Google Tag Manager

Tyto webové stránky využívají funkce služby „Google Tag Manager“ společnosti Google Inc. Pro Evropu odpovídá za všechny služby Google společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko). Google Tag Manager je organizační nástroj, jehož prostřednictvím můžeme integrovat a spravovat webové tagy centrálně prostřednictvím uživatelského rozhraní. O zpracování těchto tagů jsme se společností Google uzavřeli smlouvu. Google Tag Manager je pomocnou službou, která osobní údaje zpracovává pouze pro technicky nezbytné účely. Google Tag Manager sám o sobě žádné údaje neukládá. Zajišťuje jen načítání dalších funkcí, které pak mohou shromažďovat údaje. Google Tag Manager nemá k těmto údajům přístup. Upozorňujeme, že americké úřady, např. zpravodajské služby, mohou mít podle amerických zákonů k osobním údajům přístup. Další informace o Google Tag Manageru naleznete na stránce Prohlášení o ochraně údajů společností Google.

 

Google DoubleClick

Tyto webové stránky využívají funkce Google DoubleClick. Poskytovatelem této funkce je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba DoubleClick je určena k zobrazování personalizovaných reklam v reklamní síti Google. DoubleClick musí být schopna rozpoznat příslušného uživatele a přiřadit mu navštívené webové stránky, počty kliknutí a další informace o jeho chování, aby bylo možné uživatelům zobrazovat reklamu zaměřenou na jejich zájmy. K tomuto účelu používá DoubleClick soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisk zařízení). Google DoubleClick používá speciální nástroj Cookie Script. Cookie Script zaznamenává mj.

 • počet zobrazení stránek,
 • chování uživatelů při surfování na stránkách,
 • IP adresu uživatele,
 • dříve navštívené stránky a
 • klíčová slova použitá při

hledání. Získané informace se spojují do pseudonymizovaného uživatelského profilu, aby se příslušnému uživateli mohla zobrazovat reklama odpovídající jeho zájmům. Pokud máte účet u společnosti Google, vyhledávač propojí získaná data s informacemi dostupnými v účtu Google.

Údaje mohou být při zpracování společností Google předávány do USA. Příjemci dat mohou být společnosti Google LLC. a Alphabet Inc. Úroveň ochrany údajů v USA není v současné době srovnatelná s úrovni ochrany údajů v EU. To je dáno zejména rozsáhlými pravomocemi orgánů pro přístup k osobním údajům zpracovávaným společnostmi a nedostatečnými možnostmi právní ochrany subjektů údajů. Bezpečnost přenosu je zajištěna tzv. standardními smluvními doložkami, které zajišťují, že zpracování osobních údajů podléhá úrovni zabezpečení odpovídající GDPR.

Zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG (zákon o ochraně dat v telekomunikacích). Udělený souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele ve smyslu TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucí účinností.

Více informací o tom, jak můžete vznést námitku proti reklamám zobrazovaným společností Google, naleznete na adrese policies.google.com/technologies/ads.

OneTrust CMP

Na našich webových stránkách používáme platformu pro správu souborů cookie nazvanou OneTrust, jejímž prostřednictvím obdržíme váš souhlas s ukládáním určitých souborů cookie ve vašem prohlížeči a dokumentujeme to způsobem, který je v souladu s ochranou osobních údajů. Poskytovatelem této platformy je společnost OneTrust Technology Limited (dále jen "OneTrust"), 82 St John St, Farringdon, London EC1M 4JN, Spojené království (UK).

Díky zabudovanému kódu JavaScript se uživatelům při vstupu na stránku zobrazí reklamní banner, který jim umožňuje udělit nebo odmítnout souhlas s nastavením souborů cookie pro jednotlivé účely nebo jednotlivé funkce našich webových stránek. Pokud uživatel nedá souhlas, nástroj zablokuje nastavení všech souborů cookie, které vyžadují souhlas, a to až do doby, než příslušný uživatel příslušný souhlas udělí. Tím je zajištěno, že soubory cookie vyžadující souhlas jsou na příslušném koncovém zařízení uživatele nastaveny pouze v případě, že pro to existuje právní základ.

Při přístupu na naše webové stránky shromažďuje nástroj o uživateli následující informace, aby společnost OneTrust mohla zaznamenávat nebo evidovat individuální nastavení souhlasu uživatele:

 • IP adresa (pouze dočasně pro zobrazení správného reklamního banneru v závislosti na místě přístupu);
 • příslušné nastavení souhlasu uživatele, přičemž nemůžeme zjistit, která fyzická osoba se za uživatelem skrývá.

Služba OneTrust slouží k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Se společností OneTrust jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednaných služeb. Je to smlouva vyžadovaná zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že společnost One Trust zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR. Upozorňujeme, že vaše údaje mohou být předány do USA.

Získané údaje budou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo dokud sami nevymažete soubor cookie OneTrust anebo dokud nezanikne účel jejich uložení. Povinné zákonné lhůty pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny. Podrobnosti o zpracování údajů souborů cookie společnosti OneTrust naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti OneTrust na adrese https://www.onetrust.de/datenschutzerklaerung/.

Mautic Pixel

Na našich webových stránkách používáme „Mautic Pixel“. Webové stránky Mautic.org vlastní firma Mautic Inc (53 State St, Boston, Massachusetts 02109, USA), která je součástí společnosti Acquia. Mautic umožňuje značkám integrovat a personalizovat všechny jejich digitální vlastnosti a kanály do jednotné zákaznické zkušenosti. Díky modernímu přístupu k automatizaci marketingu umožňuje sada nástrojů Mautic marketérům realizovat kampaně a obsah s vyšší výkonností a lepšími výsledky. Mautic nám umožňuje rozesílat všechny newslettery nebo integrovat na webové stránky případové studie/soubory ke stažení. Mautic je tzv. „First Party Cookies“ - to znamená, že údaje jsou uloženy přímo na našem serveru a nejsou předávány poskytovatelům třetích stran. Právním základem je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f) GDPR.

 

Microsoft Advertising (dříve: Bing Ads)

Tyto webové stránky využívají funkce služby „Microsoft Advertising“ (dříve: Bing Ads). Poskytovatelem této služby je společnost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (dále jen „Microsoft“). Služba Microsoft Advertising (dále jen „MS Ads“) nám umožňuje informovat o našich produktech a službách co nejvíce lidí. Za tímto účelem je na našich webových stránkách integrován Conversion Tracking Tag (Universal Event Tracking (UET)). Tento tag slouží ke zjištění dalších informací o chování uživatelů, kteří na naše webové stránky přicházejí prostřednictvím reklamy společnosti Microsoft. Umožňuje nám zjistit, z jakého klíčového slova nebo reklamy uživatel na naše webové stránky přišel, na co na těchto stránkách kliknul a jak dlouho se na našich webových stránkách zdržel. Můžeme také zjistit, kolik uživatelů se na naše webové stránky dostalo prostřednictvím reklam. Zde však zpracováváme pouze informace týkající se chování na webu a vyhodnocujeme je. V žádném případě nemáme možnost osobně identifikovat jednotlivé uživatele.

Společnost Microsoft ukládá do vašeho počítače soubor cookie, jakmile jste na naše webové stránky vstoupili prostřednictvím jejího reklamního sdělení. MS Ads získává informace o chování návštěvníků na různých webových stránkách. V rámci používání MS Ads jsou získávány a zpracovávány následující údaje:

 • metriky zaměstnanosti;
 • počet návštěv;
 • procento odmítnutých návštěv;
 • Microsoft Click-ID;
 • digitální podpis;
 • ID tag UET;
 • adresy URL;
 • referenční adresa URL;
 • název stránky;
 • odkazy na stránky;
 • výška obrazovky;
 • šířka obrazovky;
 • nastavení jazyka prohlížeče;
 • doba trvání návštěvy;
 • barevná hloubka obrazovky;
 • doba odezvy stránky;
 • reklamy, na které bylo kliknuto.

Používání MS Ads je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucí účinností v části „Předvolby souborů cookie“.

Společnost Microsoft používá data k optimalizaci vlastní reklamní nabídky a dalších služeb. Pokud používáte účet Microsoft, mohou být shromážděné údaje propojeny s vaším účtem. Společnost Microsoft může také rozpoznat a uložit vaši IP adresu. Vaše osobní údaje bude společnost Microsoft uchovávat po dobu nezbytnou k poskytování svých služeb či produktů nebo pro právní účely. Jestliže používáte k vyhledávání aplikaci Bing, společnost Microsoft po 6 měsících odstraní uložené informace o vyhledávání tak, že vymaže vaši IP adresu. ID souborů cookie jsou po 18 měsících nerozpoznatelné. Při zpracování prostřednictvím MS Ads mohou být údaje předávány do USA. Bezpečnost přenosu je zajištěna tzv. standardními smluvními doložkami.

Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Microsoft Clarity

Tyto webové stránky využívají funkce služby "Microsoft Clarity". Poskytovatelem je společnost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (dále jen "Microsoft"). Microsoft Clarity (dále jen "MS Clarity") je nástroj pro analýzu chování uživatelů na těchto webových stránkách. Clarity zejména zaznamenává pohyby myší a vytváří grafické znázornění toho, na kterou část webové stránky uživatelé nejčastěji rolovali (heat mapy). Clarity také dokáže zaznamenávat relace, takže si můžeme prohlédnout používání stránek ve formě videí. Získáváme také informace o obecném chování uživatelů na našich webových stránkách. Údaje ze záznamu se uchovávají po dobu 30 dnů. Všechny označené nebo oblíbené relace jsou uchovávány po dobu 13 měsíců. Data heatmaps (údaje o kliknutí) se uchovávají po dobu 13 měsíců.

Společnost Microsoft umístí do vašeho počítače soubor cookie, pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamní reklamy společnosti Microsoft. V rámci používání služby MS Clarity jsou shromažďovány a zpracovávány následující údaje

 • IP adresa
 • umístění
 • informace o prohlížeči
 • rozlišení obrazovky
 • nastavení jazyka
 • Navštívené webové stránky/podstránky
 • Datum/čas přístupu na webové stránky
 • Kliknutí, rolování, pohyby myší

Používání MS Clarity je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TDDDG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna v části "Předvolby souborů cookie".
Rádi bychom upozornili, že společnost Microsoft může předávat osobní údaje do USA. Evropská komise přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně pro USA dne 10. července 2023. Společnost Microsoft Corporation je certifikována podle rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů. Tato certifikace potvrzuje, že americká společnost dodržuje požadované předpisy a postupy v oblasti ochrany osobních údajů.
Společnost Microsoft využívá údaje k optimalizaci vlastní reklamy a dalších služeb. Pokud máte sami účet Microsoft, mohou být shromážděné údaje propojeny s vaším účtem. Společnost Microsoft může také rozpoznat a uložit vaši IP adresu. V rámci zpracování prostřednictvím služby MS Clarity mohou být údaje přenášeny do USA. Bezpečnost přenosu zajišťují tzv. standardní smluvní doložky.
 Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Rezervace schůzek pomocí Microsoft Bookings

Na našich webových stránkách používáme k online rezervaci schůzek službu Microsoft Bookings (dále jen „MS Bookings“). Poskytovatelem této služby je společnost Microsoft Corporation (dále jen „Microsoft“), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Služba MS Bookings obsahuje webový rezervační kalendář a je propojena s aplikací Outlook, aby si zákazníci mohli flexibilně zvolit čas, který jim nejlépe vyhovuje. MS Bookings je aplikace Microsoft 365, což znamená, že všechna data jsou uložena na platformě Microsoft 365 a Exchange.

Na našich webových stránkách si zobrazíte volné termíny pro online schůzku. Po zadání údajů si můžete vybrat termín schůzky a rezervovat si jej. Poté obdržíte potvrzovací e-mail a pozvánku do kalendáře. Každý kalendář rezervací je e-mailovou schránkou v aplikaci Exchange Online.  Ukládání a načítání souborů probíhá prostřednictvím služby Exchange. Rezervované termíny schůzek se realizují virtuálně prostřednictvím Microsoft Teams (dále jen „MS Teams“). Každá schůzka, která je rezervována v režimu online, vytvoří jedinečný odkaz na schůzku, který je zaslán účastníkům, aby se mohli připojit prostřednictvím webového prohlížeče, vytáčeného spojení anebo aplikace Teams.

Při rezervaci schůzky prostřednictvím služby MS Bookings budou zjišťovány následující osobní údaje: datum a čas schůzky, jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, poznámky (volitelný údaj), společnost (volitelný údaj), poštovní směrovací číslo (volitelný údaj). Tyto údaje zpracováváme pro účely potvrzení schůzky a navázání kontaktu s vámi.

Při používání služby MS Teams jsou zpracovány tyto údaje: jméno, e-mailová adresa, profilový obrázek (nepovinný údaj), preferovaný jazyk, metadata schůzky (např. datum, čas, ID schůzky, telefonní číslo, místo, text, audio a video údaje). Při online schůzce můžete využít funkci chatu. Textové údaje, které jste zadali, budou v tomto případě zpracovány tak, aby se zobrazily při online schůzce. V průběhu online schůzky jsou zpracovávána data z mikrofonu vašeho koncového zařízení a z videokamery koncového zařízení, aby bylo možné zobrazit obraz a přehrát zvuk. Kameru nebo mikrofon můžete sami kdykoli vypnout nebo ztlumit v MS Teams.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucí účinností. V takovém případě už nebude možné zamýšlený kontakt s uživatelem uskutečnit nebo již započatá komunikace nebude moci pokračovat. V pozvánce na schůzku máte rovněž možnost své rezervace zrušit nebo změnit. Upozorňujeme, že nejste povinni k rezervaci schůzky službu MS Bookings využívat. Pokud si nepřejete tuto službu využít, použijte ke sjednání schůzky jinou z nabízených možností.

Osobní údaje budou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, k němuž byly získány, a v případě, že vymazání není v rozporu s jakýmikoli našimi zákonnými povinnostmi týkajícími se uchovávání údajů. Taková povinnost může existovat zejména tehdy, pokud jsou údaje nadále zapotřebí ke splnění smluvní služby. Jestliže se během online schůzky ukáže, že o spolupráci nemáte zájem, budou vaše osobní údaje po schůzce vymazány.

Během schůzky budou vaše osobní údaje předány společnosti Microsoft. Tyto údaje jsou zpravidla hostovány v Německu. V průběhu zpracování údajů společností Microsoft mohou být údaje přenášeny do USA. Úroveň ochrany údajů v USA není v současné době srovnatelná s úrovni ochrany údajů v EU. To je dáno zejména rozsáhlými pravomocemi orgánů pro přístup k osobním údajům zpracovávaným společnostmi a nedostatečnými možnostmi právní ochrany subjektů údajů. Bezpečnost přenosu je zajištěna tzv. standardními smluvními doložkami, které zajišťují, že zpracování osobních údajů podléhá úrovni zabezpečení odpovídající GDPR. Další informace o nakládání s údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft.

Visual Website Optimizer (VWO)

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webových stránek Visual Website Optimizer („VWO“). Poskytovatelem této služby je Wingify Software Pvt. Ltd (KLJ TOWER, 1104, North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi, 110034, Indie). Jde o nástroj pro statistickou analýzu chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu. Právním základem pro tuto službu je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Službu VWO používáme k vytváření uživatelských testů pro optimalizaci a další rozvoj našich webových stránek. Nástroj VWO analyzuje statické údaje o používání našich webových stránek. Pomocí nástrojů pro A/B testování se k příslušným testovacím variantám přiřadí údaje, jako je počet návštěvníků, jejich chování při klikání a průměrná doba aktivního pobytu na webu. Na základě chování uživatelů, např. delšího pobytu na webové stránce nebo častější interakce s prvky, lze určit, jaké z těchto webových stránek nebo prvků pravděpodobněji splňují potřeby uživatelů.

Ke kontrole datového provozu VWO používá IP adresy. IP adresa uživatele je však ihned po jejím získání a ještě před uložením anonymizována. Ve výchozím nastavení nahrazuje VWO posledních osm číslic (číslice za čtvrtou tečkou) IP adresy návštěvníka procházejícího serverem VWO číslem 0. Údaje o návštěvnících webových stránek získané společností VWO jsou uloženy v datovém centru v Belgii. Doba uchovávání je 30 dnů.

Chcete-li v budoucnosti vznést námitku proti získávání a uchovávání údajů o návštěvnících, můžete od společnosti VWO získat pod následujícím odkazem soubor cookie pro odhlášení, který bude mít za následek, že společnost VWO nebude v budoucnu shromažďovat a uchovávat žádné údaje o návštěvnících z vašeho prohlížeče: https://vwo.com/opt-out/. Další informace o ochraně osobních údajů najdete na adrese: https://vwo.com/privacy-policy/.

Práva subjektů údajů

1. Právo na informace

Můžete nás požádat o informaci, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. Pokud takové zpracování údajů probíhá, můžete od nás požadovat informace o následujících skutečnostech:

(1)       k jakým účelům jsou osobní údaje zpracovávány;

(2)       kategorie zpracovávaných osobních údajů;

(3)       příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou vaše osobní údaje zpřístupněny;

(4)        předpokládaná doba uložení vašich osobních údajů, nebo v případě, že o tom není možné získat konkrétní informace, kritéria pro určení doby uložení;

(5)        informace o právu na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, o právu na omezení zpracování ze strany správce nebo o právu vznést námitku proti takovému zpracování;

(6)        informace o právu na odvolání k dozorovému úřadu;

(7)        veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud tyto osobní údaje nebyly získány od samotného subjektu údajů.

Můžete od nás obdržet jednu bezplatnou kopii záznamu vašich osobních údajů. Budete-li mít zájem o další kopie, vyhrazujeme si právo vám jejich pořízení naúčtovat.

2. Právo na úpravu údajů

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány nepřesně nebo neúplně, máte vůči správci údajů právo na opravu a/nebo doplnění.

3. Právo na omezení zpracování

Za následujících podmínek můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů:

(1)        popíráte přesnost vašich osobních údajů a požadujete po správci stanovení lhůty, která mu umožní přesnost osobních údajů ověřit

(2)        zpracování je protiprávní a vy vznesete námitku proti vymazání vašich osobních údajů a požadujete raději omezení používání osobních údajů

(3)        správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely jejich zpracování, ale vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo

(4)        vznesli jste námitku proti zpracování údajů podle čl. 21 odst. 1) GDPR a dosud nebylo rozhodnuto, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi důvody.

4. Právo na vymazání

Můžete požadovat, abychom vaše údaje vymazali, jsou-li pro to splněny zákonné požadavky. Může tomu tak být např. v případě, že nastane jeden z následujících důvodů:

(1)        Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány nebo jakýmkoli jiným způsobem zpracovávány.

(2)        Odvoláte svůj souhlas, na němž bylo založeno zpracování vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.

(3)        Vznesete námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné závažné oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

(4)        Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

(5)        Vymazání vašich osobních údajů je nutné pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

(6)        Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

a) Výjimky

 

Právo na vymazání není možné uplatnit, pokud je zpracování nezbytné

(1)        k výkonu práva na svobodu projevu a informací

(2)        pro splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie či členského státu, které se na správce vztahuje, anebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen

(3)        z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 nařízení GDPR

(4)        k archivaci ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu anebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR; nebo

(5)         pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků.

5. Právo na přenositelnost údajů

 

Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo přenést tyto údaje k jinému správci, přičemž správce, kterému byly osobní údaje původně poskytnuty, vám v tom nebude bránit, a to za předpokladu, že

(1)        zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR či čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a

(2)         zpracování probíhá pomocí automatizovaných postupů.

Při výkonu tohoto práva jste oprávněni požadovat, aby Vaše osobní údaje byly předány jedním správcem přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Nesmí tím však být dotčeny svobody a práva jiných osob.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které jsou nutné ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.

6. Právo vznést námitku

 

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) a f) GDPR, a to z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. V takovém případě již nebudeme vaše údaje dále zpracovávat. To neplatí případě, že můžeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, nebo pokud vaše údaje potřebujeme k uplatnění, výkonu či obhajobě právních nároků

Jestliže jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro použití v přímém marketingu, máte právo proti takovému zpracování vašich osobních údajů kdykoli vznést námitku; to platí i pro profilování, jestliže s takovým přímým marketingem souvisí. Vznesete-li námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

7. Právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.

8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracováváním osobních údajů, které se vás týkají, dochází k porušování GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní možnosti nápravy.