Es ist eine Gruppe von Menschen in Business Kleidung zu sehen. Es ist eine Gruppe von Menschen in Business Kleidung zu sehen.

Naše hodnoty

Naše společnost je mnohem víc než jen souhrn všech našich znalostí a dovedností. Je to naše kultura, náš způsob jednání a naše podstata, které drží skupinu Rhenus pohromadě a tvoří naši identitu.

keyboard_arrow_up

Čím však skupina Rhenus vyniká?

Každý z 39 000 kolegů na tuto otázku pravděpodobně odpoví podobně, ale přesto každý trochu jinak. Z toho důvodu jsme napříč skupinou vybrali pět specifických hodnot které dále rozvíjíme a ctíme.

NAŠICH PĚT HODNOT

Společnost Rhenus v sobě spojuje více než 100 let zkušeností s logistikou, porozumění zákazníkům a týmovou práci. Naši historii, nabyté znalosti a získané know-how lze shrnout do pěti hlavních hodnot.

You can see a woman measuring fabric.
You can see a woman measuring fabric.
You can see a woman measuring fabric.
You can see a woman measuring fabric.
ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÁ NA ZÁKAZNÍKA

ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÁ NA ZÁKAZNÍKA

 • Porozumění požadavkům
 • Poskytování řešení
 • Utváření budoucnosti
You can see a lady dance in front of Rhenus trucks.
You can see a lady dance in front of Rhenus trucks.
You can see a lady dance in front of Rhenus trucks.
You can see a lady dance in front of Rhenus trucks.
ORIENTACE NA ZAMĚSTNANCE

ORIENTACE NA ZAMĚSTNANCE

 • Respekt
 • Cenění si kompetencí
 • Podpora rozvoje
You can see a person doing sports in front of some container.
You can see a person doing sports in front of some container.
You can see a person doing sports in front of some container.
You can see a person doing sports in front of some container.
PODNIKATELSKÝ DUCH

PODNIKATELSKÝ DUCH

 • Rozvíjení nápadů
 • Převzetí odpovědnosti
 • Zajištění úspěchu
INTEGRITA

INTEGRITA

 • Žít podle hodnot  
 • Plnit sliby
 • Být zárukou jistoty
KONTINUITA

KONTINUITA

 • Dlouhodobá spolupráce  
 • Spojování generací
 • Udržování nezávislosti
You can see a woman measuring fabric.
You can see a woman measuring fabric.
You can see a woman measuring fabric.
You can see a woman measuring fabric.
ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÁ NA ZÁKAZNÍKA
 • Porozumění požadavkům
 • Poskytování řešení
 • Utváření budoucnosti
You can see a lady dance in front of Rhenus trucks.
You can see a lady dance in front of Rhenus trucks.
You can see a lady dance in front of Rhenus trucks.
You can see a lady dance in front of Rhenus trucks.
ORIENTACE NA ZAMĚSTNANCE
 • Respekt
 • Cenění si kompetencí
 • Podpora rozvoje
You can see a person doing sports in front of some container.
You can see a person doing sports in front of some container.
You can see a person doing sports in front of some container.
You can see a person doing sports in front of some container.
PODNIKATELSKÝ DUCH
 • Rozvíjení nápadů
 • Převzetí odpovědnosti
 • Zajištění úspěchu
INTEGRITA
 • Žít podle hodnot  
 • Plnit sliby
 • Být zárukou jistoty
KONTINUITA
 • Dlouhodobá spolupráce  
 • Spojování generací
 • Udržování nezávislosti

Řešení zaměřená na zákazníka

Porozumění požadavkům – poskytování řešení – utváření budoucnosti

Rozumíme podnikání našich zákazníků a společně s nimi utváříme budoucnost. Díky zkušenostem a flexibilitě vytváříme vhodná řešení pro vaše individuální požadavky. V tomto našem úsilí nám pomáhá decentralizovaná organizace, vysoká úroveň IT kompetencí a inovativní nadšení našich zaměstnanců.

Základem našeho úspěchu jsou spokojení zákazníci. Díky proaktivnímu jednání a absolutnímu nasazení každý den pečujeme o dlouhodobé a spolehlivé vztahy. Naši zákazníci si nás cení jako rovnocenných partnerů, protože díky dokonalé znalosti logistických procesů jim můžeme nabídnout skutečnou přidanou hodnotu. Díky naší mimořádné flexibilitě a vysoké úrovni IT kompetencí považujeme splnění individuálních požadavků našich zákazníků za vítanou výzvu. Nezabýváme se minulostí ani překážkami, ale soustředíme se na nalezení správného, pragmatického řešení pro naše zákazníky. Zaměření na budoucnost a pozitivní aspekty nás činí silnými jak navenek, tak v rámci společnosti.

Orientace na zaměstnance

Respekt – cenění si kompetencí – podpora rozvoje

Odlišujeme se, protože my všichni jsme srdcem společnosti. Každý z nás se podílí na společném úspěchu svými znalostmi, motivací a nasazením. Proto je pro nás vzájemný respekt a uznání nejvyšší prioritou.

Odborná způsobilost a podnikatelská energie každého jednotlivce je rozhodujícím faktorem našeho úspěchu. Proto zde každý, kdo chce na sobě pracovat, najde ty nejlepší podmínky, atraktivní pracovní prostředí a osobní pracovní rozvoj, který je pevně zakotven jako náš strategický cíl.

Jsme velký tým a každý z nás má své jedinečné schopnosti. Jako rodinný podnik se staráme jeden o druhého a ke každému přistupujeme s respektem.

Podnikatelský duch

Rozvíjení nápadů – převzetí odpovědnosti – zajištění úspěchu

Rozvíjíme nápady, poskytujeme nové podněty a bereme věci do vlastních rukou. Díky našim decentralizovaným oddělením je snadné přinášet zajímavé nápady a společně dodávat nové impulsy. Tímto způsobem utváříme nejen naši budoucnost, ale také budoucnost našich zákazníků.

Jako rodinný podnik podporujeme podnikatelského ducha u každého člena týmu. Naše decentralizovaná struktura s mnoha tržně zaměřenými obchodními segmenty nám v tom pomáhá. Věříme v inteligenci komunity a využíváme ji k vytváření pragmatických řešení zaměřených na výsledky a naše zákazníky. Na základě individuálních požadavků vyvíjíme standardy, které všem usnadňují život. K rozvoji iniciativy poskytujeme povzbuzení, důvěru a podporu. Ojedinělé chyby přijímáme jako výzvy, které dodávají více energie a výkonu pro nás i naše zákazníky.

Integrita

Žít podle hodnot – plnit sliby – být zárukou jistoty

Sdílíme společné hodnoty a dodržujeme je. To vytváří důvěru a poskytuje jistotu jak uvnitř, tak navenek. Tímto způsobem zajišťujeme dlouhodobé vztahy a trvalý úspěch jak pro sebe, tak pro naše zákazníky.

V našem rodinném podniku je osobní přístup naší nejvyšší prioritou. Díky spolupráci můžeme vyvíjet řešení, zjednodušovat procesy a urychlovat úspěch. I když nám v tom pomáhají nejmodernější IT systémy, důvěru v nás vzbuzuje především náš osobní přístup. Díky němu, upřímnosti a vysokému nasazení pro společnou věc dáváme našim zákazníkům a kolegům jistotu, že mají po svém boku správného partnera. Jistota a vzájemná důvěra nám umožňují přežít dočasné krize, protože v centru pozornosti zůstává touha po společném úspěchu.

Kontinuita

Dlouhodobá spolupráce – spojování generací – udržování nezávislosti

 Hledíme do budoucnosti. Již po generace usilujeme o dlouhodobé vztahy a udržitelný úspěch. Neustále utváříme změny.

Náš svět se mění. A to ve stále kratších cyklech. Již více než sto let se naše společnost neustále vyvíjí. Kontinuita pro nás znamená zůstat zaujatí naší prací a otevření novým myšlenkám. Tímto způsobem můžeme utvářet budoucnost. Vzhledem k tomu, že jsme finančně nezávislí a máme pevné postavení ve třetí generaci rodiny, můžeme to dělat v klidu a s ohledem na budoucnost. Rozvíjíme osobní vztahy založené na důvěře a pečujeme o naše zákazníky a partnery po mnoho let.

You can see people in front of a rhenus building.
You can see people in front of a rhenus building.

Práce u společnosti Rhenus

Jako celosvětově působící poskytovatel logistických služeb vám můžeme pomoci ve vašem profesním růstu. Nabízíme vám příležitosti k samostatnému rozvíjení nápadů a soustavnému rozvoji vašeho talentu. Podpoří vás v tom féroví nadřízení a 39 000 kolegů po celém světě.

Přihlaste se hned!