[Translate to Czech:] Container vessel in port at dusk [Translate to Czech:] Container vessel in port at dusk

Větší flexibilita intermodálních zásilek

Někdy je pro dosažení celkových nákladů na přepravu nejvhodnější kombinace různých dopravců. To však znamená větší koordinaci logistiky. Společnost Rhenus v České republice kombinuje různé možnosti přepravy po silnici, železnici, moři a vnitrozemských vodních cestách.

keyboard_arrow_up
[Translate to Czech:] Rhenus Intermodal Services

Řešení pro Rusko, země SNS a Turecko

Intermodální služby do Ruska, střední Asie a dalších zemí vám poskytnou kompletní, bezpečné a udržitelné řešení dodavatelského řetězce prostřednictvím jediného kontaktního místa. Díky tomu, že nejste vázáni na jeden druh dopravy, budete moci těžit z lepších dodacích lhůt, většího počtu plavidel a odjezdů a větší dostupnosti prostoru.

POBŘEŽNÍ PŘEPRAVA

UDRŽITELNÁ ALTERNATIVA K SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVĚ

Pobřežní doprava je jedním z nejdoporučovanějších a nejudržitelnějších způsobů dopravy do Ruska a Střední Asie. Dnes poskytujeme služby:

 • Ze severní a západní Evropy přes baltské přístavy, včetně Petrohradu
 • Z jižní Evropy a severní Afriky přes černomořské přístavy, včetně Novorossijska
 • Z Číny a Dálného východu přes Vladivostok / Vostočnyj

V Petrohradě, Novorossijsku a Vladivostoku máme místní týmy, které pomáhají s přístavními spedičními službami a doručením do cílové destinace po silnici nebo železnici.

NÁMOŘNÍ PŘEPRAVA

NEJSTARŠÍ A NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ ZPŮSOB DOPRAVY

Námořní přeprava může nabídnout nejvýhodnější náklady na přepravu, zejména na delší vzdálenosti. V současné době poskytujeme následující řešení do Ruska a Střední Asie:

 • Přeprava z přístavu do přístavu
 • Přepravy od dveří ke dveřím a od dveří k přístavu (jako součást našich intermodálních řešení).

V Petrohradě, Novorossijsku a Vladivostoku máme místní týmy, které vám pomohou s přístavními spedičními službami a doručením do cílové destinace po silnici nebo železnici. Případně můžeme nabídnout také služby LCL a konsolidace.

You can see a big ship in a shipping port.

Osvědčené a skutečné výhody

 • Přeprava od dveří ke dveřím
 • Koncepce více přepravců pro lepší dodací lhůty a vyšší kapacitu
 • Jedno kontaktní místo pro celý váš dodavatelský řetězec
 • Provoz řídicí věže
 • Bezpečné a zabezpečené způsoby přepravy
 • Široké geografické pokrytí
 • Vlastní majetek (kontejnerové vybavení, vozový park)
 • Různorodé možnosti trasování a způsobů přepravy
 • Mentalita dopravce, tj. podnikatelský přístup k budování služeb a produktů
 • Rozsáhlá globální síť služeb
add

Excelentní výkon

 • Spolupráce s preferovanými a ověřenými subdodavateli
 • Jednotný provozní systém se standardizovanými procesy
 • Úplný a transparentní přehled o zásilkách, včetně sledování a dohledávání, oznámení o stavu a smysluplného reportování.
 • Zaměření na témata BOZP, včetně řízení subdodavatelů, řízení rizik, řízení řidičů a řízení vozidel.
add

Spolehlivé časové plány a dodací lhůty

V závislosti na trase, preferovaném způsobu přepravy, místě celního odbavení a cílovém místě určení vám poskytneme nejlepší možnou dobu přepravy.

Na každé trase nabízíme spolehlivé harmonogramy dodávek, včetně pravidelných odjezdů (minimálně týdenní lodě) a pevných tranzitních časů.

Náklad, který dorazí do Petrohradu, Novorossijsku a Vladivostoku, je rychle převezen místními týmy a doručen po železnici nebo kamionem na místo určení.

add

Naše služby s přidanou hodnotou