[Translate to Czech:] Container terminal in port [Translate to Czech:] Container terminal in port

Intermodální doprava: Hledání nejlepší trasy

Intermodální přeprava kombinuje různé možnosti přepravy jako je silniční, železniční, námořní a také říční doprava, aby bylo možné nalézt to nejlepší z rozmanitých možností přepravy. Cílem je najít optimální rovnováhu mezi rychlostí a náklady.

keyboard_arrow_up
Přechod na intermodální přepravu

Přechod na intermodální přepravu

Společnost Rhenus organizuje intermodální kontejnerové přepravy do Ruska, střední Asie a Turecka od roku 1991. Dnes nabízíme různé vstupní cesty do regionu v závislosti na vašich požadavcích na preferovaný způsob přepravy, specifika nákladu, celní odbavení, přepravní zařízení a místo konečného doručení. Na každé trase nabízíme služby "od dveří ke dveřím", v případě potřeby podpořené vlastními spedičními službami a využitím vlastních prostředků, např. vlastního kontejnerového a vozového parku.

Naše intermodální řešení pro vaše zásilky

 • Přeprava od dveří ke dveřím
 • Koncepce více přepravců pro lepší dodací lhůty a větší kapacitu
 • Jedno kontaktní místo pro celý váš dodavatelský řetězec
 • Bezpečnost a transparentnost mají přednost
 • Široké geografické pokrytí
 • Vlastní majetek (kontejnery, vozový park)
 • Různorodé možnosti trasování a způsobů dopravy
 • Rozsáhlá globální síť služeb
 • Silné zaměření na kvalitu a BOZP

Osvědčené a skutečné výhody

Naše zkušené týmy jsou připraveny rychle, efektivně a profesionálně vyřešit jakýkoli logistický problém. Nabízíme vám absolutní flexibilitu, pokud jde o řešení nákladu, včetně způsobů dopravy a vstupních míst.

Abychom toho dosáhli, zaměřujeme se v našem přístupu k zákazníkům na:

 • Vytváření propojeného dialogu se všemi zúčastněnými stranami
 • Sladění našich služeb s vašimi potřebami a požadavky
 • Přizpůsobení našich výkonů vašim očekáváním
 • Inteligentní a konstruktivní reakce na změny

To nám umožní poskytovat stálý a vyhovující výkon bez ohledu na změny v rámci vaší strategie nebo podnikatelského prostředí.