You can see a waterdrop that resembles the earth. You can see a waterdrop that resembles the earth.

DODRŽOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PŘEDPISŮ

Stejně jako v mnoha jiných oblastech života i v oblasti podnikání platí, že prevence je lepší než léčba. Naše směrnice o dodržování předpisů poskytují rámec pro právně správné chování v naší každodenní práci.

keyboard_arrow_up

ZÁSADY JEDNÁNÍ PRO NAŠE ZAMĚSTNANCE

Podnikatelská činnost skupiny Rhenus vychází z různých a různorodých právních systémů různých zemí a regionů, v nichž naše skupina působí. Každý zaměstnanec je odpovědný za to, že jeho jednání je v souladu s těmito zásadami. To platí pro zaměstnance na všech úrovních, ve všech částech společnosti a ve všech zemích.

Zásady, které jsme shrnuli ve směrnici o dodržování podnikových předpisů, tvoří základ pro zákonné a vyhovující chování. Nepokrývají všechny myslitelné situace ani nepopisují všechna platná pravidla, která je třeba v jednotlivých případech dodržovat.

Pevný základ

Cílem těchto zásad dodržování podnikových předpisů je poskytnout pomoc při každodenní práci a pomoci tak zaměstnancům chránit se před nesprávným jednáním. Mohou však pouze upozornit na oblasti, které mají v reálné praxi zvláštní význam. Kromě toho by se všichni zaměstnanci měli seznámit s pravidly, která se na ně vztahují, a v případě pochybností se obrátit o radu na svého nadřízeného, právní oddělení nebo pracovníka pro dodržování předpisů společnosti Rhenus.

You can see columns of a roman building.

Stáhnout zásady dodržování předpisů

Každý nadřízený a každý zaměstnanec je povinen svou osobní integritou zajistit, aby dodržování firemních předpisů bylo základní součástí naší firemní kultury.

Další informace naleznete v podnikových zásadách dodržování předpisů, které jsou k dispozici zde.