Rhenus News

Rhenus Logistics mener alvor

Rhenus Group og Rhenus Logistics mener alvor med satsingen i Norge. Oppdragsmengden øker, og selskapet forventer ytterligere vekst i 2023.

Siden oppstarten på Sjølyst i februar 2022, er kontoret bemannet opp med dyktige og erfarne bransjefolk.

- Vi landet nylig en større transport- og logistikkavtale med Morrow Batteries ASA i Arendal, og er en offensiv utfordrer i det norske markedet. Vi ser for oss at vi tar en enda større del av det norske markedet i 2023, sier Bent Thomasen.

Thomasen er administrerende direktør i Rhenus Logistics Norge AS.

I løpet av det første året er kontorene på Skøyen fylt opp med 14 ansatte som tilbyr tjenester innen luft- og sjøfrakt, offshore, prosjektlogistikk og logistikkstøtte innen helsevesen, gruvedrift, hjelpe- og avlastningstjenester, fornybar energi og ferskvarer.

Personlig kontakt

- Som kunde hos oss har du den samme kontaktpersonen gjennom hele logistikk-kjeden. Fra varene dine blir hentet og frem til oppdraget er sluttført. Vi sier at det er «a peoples business». Vi er opptatt av å ha gode og direkte relasjoner med kundene våre, forteller han.

- Med det mener vi at du kun trenger å forholde deg til en av våre ansatte så lenge du er kunde hos oss.

- Du trenger ikke å forholde deg til noe callsenter. Du ringer direkte til din egen kontakt hos Rhenus, så får du svar, utdyper han.

Verdensomspennende infrastruktur

Rhenus tilbyr alt fra tjenester for bilindustrien til kontraktslogistikk, lager, outsourcing, planlegging og fortolling. Rhenus Logistics tilbyr mer enn bare standardiserte løsninger.

- Vi setter også sammen individuelle logistikkprodukter for å møte de spesifikke kravene til kundenes forsyningskjeder, sier Thomasen.

- Etableringen av et logistikksenter i Danmark er et tydelig uttrykk for at Rhenus Logistics er i ferd med å lykkes med satsingen i Norge og Norden, påpeker han.

- Med neste-dags-levering til 500 millioner forbrukere i Europa og en velutviklet land-, luft- og sjøinfrastruktur gir dette lageret i Danmark kundene våre store muligheter innen nordisk og internasjonal lager- og e-handelslogistikk.

- Rhenus har i dag mer enn 820 store logistikksentre over hele verden med flere millioner kvadratmeter lagringsplass, forteller han.

Bærekraft - The Rhenus Way

- Våre løsninger er tilpasset kundenes behov, og kvaliteten på dette forholdet er for oss selve nøkkelen til et vellykket oppdrag. Vi snakker om «The Rhenus Way», sier Thomasen.

All logistikk handler om å levere innen avtalt tid og til riktig sted. I tillegg har Rhenus Group satt seg et mål om å levere 100 prosent klimanøytrale produkter innen 2045.

- Som leverandør av logistikktjenester er vi er fullt ut oppmerksomme på at vi er nødt til å gjøre en stor innsats for å redusere utslippene av klimagasser.

- Når vi avtaler en leveranse, så har vi derfor dette med oss i planleggingen og gjennomføringen. Vi har forpliktet oss til å nå dette målet, avslutter Bent Thomasen.

 

Kontaktinformasjon:

Maria Hofer, marketing direktør i Rhenus Air & Ocean B.V

  • Tel: +31683484572
  • Epost: [email protected]
  • Besøksadresse: Rhenus Air & Ocean B.V., Folkstoneweg 202, 1118 LN Schiphol

 

Rhenus Group | www.rhenus.group

Rhenus Group er en av de ledende logistikkspesialistene med global forretningsdrift og en årlig omsetning på EUR 7,0 milliarder.

37 500 ansatte jobber ved 970 lokasjoner og utvikler innovative løsninger langs hele forsyningskjeden. Om det er transport, lager, fortolling eller verdiøkende tjenester, så samler det familieeide konsernet virksomheten sin i ulike forretningsenheter der kundenes behov til enhver tid er i fokus.

Rhenus i Norge

Rhenus Logistics Norway AS gikk inn i det nordiske markedet i 2022. Bent Thomasen er administrerende direktør og leder avdelingen med i dag 14 ansatte i Oslo.

Rhenus Group mener alvor med sin satsing i Skandinavia. Tilstedeværelsen i Oslo bidrar til en ekspansjon inn i nye markeder og bringer Rhenus enda nærmere kundene.

Dette sikrer ytterligere kundevekst i tillegg til de allerede nære båndene til selskapets lokasjoner i Danmark, Nederland, Belgia, Storbritannia og Irland.

Oslo-avdelingen tilbyr tjenester innen luft- og sjøfrakt, levering av offshoreplattformer, prosjektlogistikk og logistikkstøtte innen helsevesen, gruvedrift, nødhjelpstjenester, fornybar energi og ferskvarer.