Rhenus News

Callsentre er gårsdagens kundebehandling

Et vellykket logistikkoppdrag krever operativ ledelse og direkte kommunikasjon mellom kunde og transportør. Rhenus Logistics Norge mener at callsentre representerer gårsdagens kundebehandling.

Hos oss snakker vi om The Rhenus way. Det innebærer at kundene forholder seg til en ansatt i Rhenus for å få løst oppdraget sitt, forteller Bent Thomasen. Han er administrerende direktør i Rhenus Logistics Norge.

Det er enkelt: Du forholder deg til én person hos Rhenus, og du når hele verden.

Vi mener at callsentre representerer gårsdagens kundebehandling. De oppleves ofte som en frustrerende «propp» i kontakten mellom kundene og leverandørene, sier Bent Thomasen.

Et år i Norge

Samtidig er vi ydmyke overfor konkurrentene våre. Etter et års satsing i Norge er vi fortsatt en liten «spiller» i det norske logistikkmarkedet, sier han.

Gjennom Rhenus Group har vi tilgang til et av verdens største logistikknettverk. Det gjør at vi kan skreddersy oppdrag verden over, påpeker han.

Styrken vår er at vi kjenner det norske markedet, kundene våre, behovene og markedene deres, og vi er trygge på våre egne ansatte og deres kompetanse, slår Thomasen fast.

Tillitsbasert

I Rhenus snakker vi om at logistikkbransjen er  «a peoples business». Vi snakker direkte med kundene våre og har kunnskap om behovene og markedene deres. Det er avgjørende for å lykkes, sier han.

Denne måten å tenke og jobbe på krever en tillitsbasert tilnærming til de ansatte fra oss i ledelsen, mener Thomasen.

Det er viktig å stille seg selv spørsmålet om hvordan jeg som leder kan sørge for at mine ansatte kan utføre jobben sin på beste måte, sier han.

Har for eksempel medarbeiderne de verktøyene de trenger for å gjøre en god nok jobb?

Som ledere skal vi gjøre de ansatte gode i arbeidshverdagen. Vår oppgave er å legge til rette for at medarbeiderne, og med det kundene, skal lykkes.

Og lykkes medarbeiderne og kundene, så lykkes vi i Rhenus med å nå våre mål, avslutter Bent Thomasen.